ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ประวัติย่อ ดร.สมัย เหมมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดนครปฐม ที่ปรึกษา นักธุรกิจอสังหาฯ ยุคGlobal


โครงการหมู่บ้านจัดสรร สิวารัตน์ ทุกโครงการ                                       
                                                   ประวัติย่อดร.สมัย  เหมมั่น
ชื่อ : ดร.สมัย เหมมั่น   โทร 0948979365 
Mail : maikub01@yahoo.com. หรือ maikub11@hotmail.com ดร. สมัย เหมมั่น หมู่บ้านสิวารัตน์    
กลุ่มสาวิชา :           ครุศาสตร์, อุสาหกรรมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, มหาบัณฑิต              
อาชีพปัจจุบัน :      ประธานผู้บริหาร D-HOUSE GROUP  บริษัท บริหารสินทรัพย์ ทีซีซี จำกัด 
สัญชาติ  :               ไทย
เชื้อชาติ  :               ไทย
ศาสนา  :                 พุทธ
วันเกิด  :                  2 ธันวาคม 2511 ณ. จ.เพชรบูรณ์
เป็นบุตรคนที่  :       5 ในจำนวนพี่น้อง 5 คน
บิดา  :                      นายชุน แสงมณี               ค้าขาย
มารดา  :                  นางทองม้วน แสงมณี      ค้าขาย
ที่อยู่ปัจจุบัน  :          50/30 ม.9 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
การศึกษา :
โรงเรียนบ้านโสก (สิวิลัยราชบำรุง)  ป.6 จ.เพชรบูรณ์ 2522
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ม.6 จ.เพชรบูรณ์ 2528
ปริญญาตรี   ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ)   วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
ปริญญาตรี  อุสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต ( อศ.บ.) วิศวกรรมโยธา
ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISRATION MPA.(MAJOR :PUBLIC ADMINISTRATION)
ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISRATION MBA. มหาวิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่
ปริญญาเอก DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION  DBA. IN GLOBAL MANAGEMENT.
ผลงาน การวิจัยธุรกิจ และแผนธุรกิจ
1. ผลงานวิจัยเพื่อธุรกิจอสังหาฯ ของบริษัท สี่พระยาจำกัด โครงการสิวารัตน์ เรื่อง ปัจจัยการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในเขต อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ปี 2536
2.ผลงานการวิจัยเพื่อธุรกิจอสังหาฯ ของบริษัท เสริมกิจพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เรื่อง ปัจจัยการเลือกซื้อบ้านที่อยู่อาศัยในเขต อ.สามพราน จ.นครปฐม ปี2537
3.ผลงานการวิจัยเพื่อธุรกิจอสังหาฯ ของ บริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด เรื่อง สาเหตุและปัจจัยการเลือกทำเลที่อยู่อาศัยที่โครงการจัดสรร ติดถนน เพชรเกษม -เทศบาลอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครปี 2538
4.ผลงานการวิจัยเพื่อธุรกิจอสังหาฯ ของ บริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด เรื่อง สาเหตุและปัจจัยการเลือกทำเลที่อยู่อาศัยที่โครงการจัดสรร ติดถนน ในซอย  ในเขตอำเภอสามพราน จ.นครปฐม ปี 2539
5.ผลงานการวิจัยเพื่อธุรกิจอสังหาฯ ของ บริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด เรื่อง สาเหตุและปัจจัยการเลือกทำเลที่อยู่อาศัยที่โครงการจัดสรร ติดถนน เพชรเกษม -เทศบาลอ้อมน้อย-เทศบาลอ้อมใหญ่ ปี 2540
6.ผลงานการวิจัยเพื่อธุรกิจอสังหาฯ ของ บริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด เรื่อง สาเหตุและปัจจัยการเลือกทำเลที่อยู่อาศัยที่โครงการจัดสรร ติดถนน เทศบาลไร่ขิ่ง ปี 2545
7.ผลงานการวิจัยเพื่อธุรกิจอสังหาฯ ของ บริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด  เรื่อง สาเหตุและปัจจัยการเลือกทำเลที่อยู่อาศัยที่โครงการจัดสรร ติดถนน เทศบาลกระทุ้มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ปี 2546
8.ผลงานการวิจัยเพื่อธุรกิจอสังหาฯ ของ บริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด  เรื่อง สาเหตุและปัจจัยการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่ มีเนื้อที่ 24 ตรว.หน้ากว้าง 6 เมตร ในเขต อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ปี 2548
9.ผลงานการวิจัยเพื่อธุรกิจอสังหาฯ ของ บริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด  เรื่อง สาเหตุและปัจจัยการเลือกทำเลที่อยู่อาศัยที่โครงการจัดสรร ติดโรงงานอุสาหกรรม ในเขต เทศบาล อ้อมใหญ่ เทศบาล อ้อมน้อยและเทศบาลไร่ขิง ปี 2550
10..ผลงานการวิจัยเพื่อธุรกิจอสังหาฯ ของ บริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด   เรื่อง สาเหตุและปัจจัยการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่ มีเนื้อที่ 24 ตรว.หน้ากว้าง 6 เมตร ในเขต อ.เมือง จ.นครปฐม ปี 2552
11..ผลงานการวิจัยเพื่อธุรกิจอสังหาฯ ของ บริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด      เรื่อง สาเหตุและปัจจัยการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่ บ้านแฝด 2 ชั้น มีเนื้อที่36ตรว.หน้ากว้าง 9 เมตร ในเขต อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ปี 2553
12..ผลงานการวิจัยเพื่อธุรกิจอสังหาฯ ของ บริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด      เรื่อง สาเหตุและปัจจัยการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยประเภท อาคารชุด (คอนโด) ในเขต ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ปี 2551

ผลของงานวิจัย สรุป คือ  งานวิจัยทุกเรื่อง ทำให้ผลประกอบการของธุรกิจประสบความสำเร็จตลอดมา ตลอดจนปัจจุบัน


ประวัติการทำงาน                                                                                                                                                                      
 พ.ศ. 2534                       ผู้จัดการโครงการ  โครงการ วัชระธานี สาย.2 บริษัท
                                      วัชระจิตร  คอน สตัทชั่น จำกัด                                                                                 
 พ.ศ.2536 -2543              วิศวกรโครงการ สิวารัตน์ 1   ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
                                      บริษัท  สี่พระยา จำกัด 
                                     -วิศวกร โครงการ สิวารัตน์ 2   ต.ไร่ขิ่ง  อ.สามพราน  จ.นครปฐม
                                       บริษัท เสริมกิจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
                                    - ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ โครงการ สิวารัตน์ 3 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
                                      บริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด
                                     - ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ โครงการ สิวารัตน์ 4   ต.บางช้าง  อ.สามพราน จ.นครปฐม
                                       บริษัท ซัน พร็อพเพอร์ตี้  จำกัด                                                                   
                                     - ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ  โครงการสิวารัตน์  5  ต.กระทุ้มล้ม  อ.สามพราน จ.  นครปฐม 
                                       บริษัท คาสเซ่อร์ เรียลเอส จำกัด
พ.ศ.25442553    
                                         ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการบริษัท เอกธนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดโครงการสิวา รัตน์ 5
                                         โครงการต่อเนื่อง โครงการสิวารัตน์ 5/1 และ 5/2 และ 5/3  

-รองกรรมการผู้จัดการจัดการบริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด        
  โครง การสิวารัตน์ 6 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
                                         
                                       - รองกรรมการผู้จัดการบริษัท คาสเซ่อร์พีค โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 
โครงการ สิวารัตน์ 7,8  ต.ยายชา  อ.สามพราน  จ.นครปฐม 
                                                                                                                                             
 รองกรรมการ ผู้จัดการบริหารสูงสุด
บริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด                                                                   

 พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร ห.จ.ก. ซี.เอช.บี. การช่าง  โครงการ ซีเนี่ยคอมเพล็ก นครชัยศรี ตำบลท่าตำหนัก อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม       บ้านพักผู้สูงอายุ นโยบายของรัฐบาล       

 หน้าที่สูงสุด            1.งานบริหารการจัดการและให้คำแนะนำกรรมการบริหารใน บริษัท คาสเซ่อร์พีค  เรียลเอสเตท  จำกัด
                              2.งานบริหารการจัดการให้คำแนะนำกรรมการบริหารทุกบริษัทในเครือ บริษัทฯ(มหาชน)
                              บริษัท คาสเซ่อร์ พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจ จัดสรรที่ดิน  ในแบรน สิวารัตน์ (ทุกโครงการ)

หน้าที่พิเศษ ได้รับการแต่งตั้งเป็น 
 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการการจัดสรรที่ดินจังหวัด  นครปฐม  ด้านผู้มีความชำนาญการบริหารธุรกิจพัฒนาการจัดสรรที่ดินภาคผู้ประกอบการในจังหวัด พ.ศ.2554 - 2560 ปัจจุบัน 
                                 
ที่ตั้ง บริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด 899 ถนนเพชรเกษม แขวง บางแค เขต บางแค กรุงเทพมหานคร  โทร  02-801-1802-6     FAX 02-801-0668   094846 3435- 0948979-365
 Mail: maikub01@yahoo.com
                     ข้าพเจ้า ดร.สมัย  เหมมั่น ขอรับรองเอกสารว่าเป็นความจริงทุกประการ

 ขอแสดงความนับถือ ดร.สมัย เหมมั่น


วิเคราะห์ปัจจัยการเลือกซื้อและความเป็นไปได้ของโครงการ คอนโดมิเนี่ยมในเมืองไทย


การเลือกซื้อคอนโด ดร. สมัย เหมมั่น ได้วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ให้ข้อคิดการ เลือกซื้อและวิธีการเลือกซื้อแบบวิธี L P ที่ศึกษาวิเคราะห์มา ด้วยสังคมและหน้าที่การงาน ทำให้คนไทยต้องใช้ชีวิตในสังคมเมือง “แดนศิวิไลซ์” อย่างกรุงเทพฯ กันมากขึ้นท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของคนเมืองกับพื้นที่ที่มีอยู่เท่าเดิม การจับจองพื้นที่ให้กับตัวเอง จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทุกคนต่างแสวงหาทุกวันนี้บ้านเล็กลง บ้านหลังใหญ่ก็มีแต่แพงเหลือหลาย ทางออกที่ดีที่สุดของคนเมือง นั่นก็คือการพึ่งพาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบ “คอนโดมิเนียม” เพื่อการใช้ชีวิตในเมือง บางทีอาจเรียกว่า “บ้าน”ของผู้คนยุคศตวรรษที่ 20 ก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามทั้งบ้านและคอนโดมิเนียม ย่อมมีทั้งข้อเด่นและด้อย ตามความชอบของแต่ละบุคคล คราวนี้ เช่นเคย Metro Life เตรียมข้อมูลต่างๆ สำหรับคนเมือง เพื่อนำไปสู่การใช้ชีวิตในคอนโดฯ ได้รับรู้และเข้าใจตั้งแต่วิธีการเลือก การตกแต่ง ออกแบบ ไล่ไปจนถึงการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ไม่ต้องเกริ่นอะไรมาก ใครที่นั่งคิดว่าจะย้ายตัวเองเข้าไปอยู่คอนโดฯ รีบพลิกไปอ่านเร็ว เปิดทางสู่... คอนโดมิเนียม คอนโดมิเนียม หรือในภาษาไทยทางการเรียกว่า “อาคารชุด” ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ได้ให้ความหมายไว้ว่า “อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกเป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล และกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินส่วนกลาง” พูดง่ายๆ คอนโดมิเนียมก็เหมือนกับบ้านหลายๆ หลังที่อยู่ในอาคารชุดหรือตึกสูงเดียวกัน อยู่บนพื้นที่เดียวกัน ใช้พื้นที่ส่วนกลางซึ่งอาจเป็นสวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ ลิฟต์ ที่จอดรถฯ ร่วมกัน แต่จะมีกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบ้านใน “ห้องชุด” ของตนแยกกันไป โดยในห้องชุดแต่ละห้องประกอบด้วยห้องต่างๆ แตกต่างกันออกไปตามขนาดของพื้นที่ใช้สอย แต่ส่วนมากจะมีฟังก์ชันครบเหมือนกับบ้านเดี่ยวทั่วไป เจ้าของห้องชุดจึงสามารถตกแต่ง ปรับปรุง ดัดแปลงห้องตนเองได้ตามใจชอบ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎ กติกา ที่ทางนิติบุคคลอาคารชุด (ผู้ดูแล จัดการพื้นที่ส่วนกลางแต่ละคอนโดฯ) กำหนด และไม่ทำความเดือดร้อนถึงเพื่อนข้างห้อง รวมถึงทรัพย์สินส่วนรวมด้วย เคล็ดไม่ลับ “รู้ก่อนซื้อ”คอนโดมิเนียม ปัจจุบันคอนโดมิเนียม นับเป็นปัจจัยหลักของผู้ใช้ชีวิตในศูนย์กลางของเมือง เพราะช่วยเรื่องความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของคนมากขึ้น เมื่อคุณตัดสินใจจะซื้อคอนโมิเนียมสักแห่งและเข้าอยู่อาศัย สิ่งที่คุณควรคิดและตระหนัก มีอยู่หลายข้อ และไม่ควรละเลย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง 1. ทำเล ความสะดวก จริงอยู่การมีชีวิตแบบคนเมืองที่คล่องตัว คือคาถาสำคัญในการเลือกทำเลที่อยู่อาศัย ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตเป็นไปอย่างที่ต้องการ “ทำเลสำคัญมากๆ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเราให้มากที่สุด” ดุษฎี ตันเจริญ Director Marketing Department สาวแห่ง Plus Property Partners ผู้มีชีวิตผูกพันกับการอยู่อาศัยในคอนโดฯ บอกกับ Metro Life เดินทางไปไหนมาไหนสะดวกสุด รถไม่ติด ประหยัดเวลา “บางคนอาจเลือกใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก เช่นสถานที่ทำงาน ใกล้สถานศึกษาลูก ตลอดจนห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ใกล้พื้นที่รถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟใต้ดินไม่อยู่ในซอยลึก คิดว่าเดินทางออกไปนิดเดียวก็ถึงแล้ว” ยิ่งกว่านั้นควรเลือกอยู่ย่านใจกลางเมืองหรือถนนสายหลักสำคัญ เช่น สาธร สีลม สุขุมวิท ไล่ไปจนถึงใจกลางเมืองต้นๆ ยิ่งตอนนี้มีโลเกชันใหม่ๆ ใกล้รถไฟใต้ดินแถวรัชดา ลาดพร้าว” พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคอนโดฯ และใช้ชีวิตในคอนโดฯ มาเกือบ 10 ปี แนะวิธีเลือกทำเล ให้ข้อคิดพอรวบรวมได้นำมาฝากผู้ที่สนใจเลือกซื้อ อาคารชุด และที่กำลังจะซื้อ อาคารชุด ไว้พิจารณาการตัดสินใจ “แปลก!คงไม่มีใครทำงานอยู่กลางเมือง แต่ไปซื้อคอนโดฯชานเมือง แล้วตื่นแต่เช้าขับรถหรือนั่งรถมาทำงาน ดังนั้น ถ้าซื้อคอนโดฯไกลจากถนนสายหลัก ในชีวิตประจำวันไปแล้ว ไม่ควรซื้อ” เอ้า! ใครอยากได้ทำเลไหน ก็รีบไปดูซะนะ มีให้เลือกเพียบ!นี้ เป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการ LPN ให้คำชี้แนะ 2. ราคา - งบประมาณ นับเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่น นาย สมัย เหมมั่นกล่าวว่า การใช้ราคาที่ต่ำก่วาเป็นกลยุทธ์การตลาดถือว่าได้เปรียบคู่แข่งในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน LPN เป็นแบบอย่างที่ดี “ราคาคอนโดฯ นั้น ปกติแล้วขึ้นอยู่กับราคาของทำเล ที่ดิน การก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก” “ชั้นสูงๆ มองออกไปเห็นวิวไกลๆ ราคายิ่งแพง ชั้นล่างๆ ราคาจะลดลงมาหน่อย” ส่วนเรื่องงบประมาณ ขึ้นอยู่กับตัวคนซื้อว่าตั้งงบประมาณไว้ในใจเท่าไหร่ “คิดละเอียดเป็นตารางเมตรจะดีมาก เพราะงบนี้จะบอกด้วยว่า ควรซื้อคอนโดมิเนียมทำเลไหน” สมัย แนะให้ แน่นอนว่า แต่ละคนมีงบประมาณต่างกัน ราคาทำเลก็ต่างกัน “ปัจจุบันคอนโดฯ ใจกลางเมืองแถวสุขุมวิท สาทร ราคาต่อตารางเมตรค่อนข้างสูง แต่ว่ามันจะมีคอนโดมีเนียมที่ราคาต่ำลงไปนิดหนึ่ง หากยังมีโลเกชันที่ดีใกล้เคียงกันเช่นรัชดา หรือ พระราม 3” ถ้าเป็นคนมีงบน้อย ก็คงต้องดูต่อไปถึงเรื่องพื้นที่ใช้สอยต่อตารางเมตร “ไปดูหลายที่ๆ ก็ดีเหมือนกัน เผื่อเอาไว้ตัดสินใจว่าแห่งไหน ราคาและสิ่งต่างๆ ถูกใจมากสุด” นอกจากนี้อย่าลืมนึกไปถึงเรื่องเงินจอง เงินทำสัญญา เงินดาวน์ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์ และค่าบำรุงรักษาส่วนกลางว่าคิดเท่าไหร่ต่อตารางเมตร “คุณต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาส่วนกลางตลอดชีวิตที่อยู่ ณ คอนโดฯ แห่งนี้ นอกเหนือจากราคาคอนโดฯจริงที่จ่ายไป” รวมถึงงบตกแต่งเพิ่มเติมที่คุณต้องการด้วย ...เพราะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ นะ 3. ทำเลห้อง ว่าถึงเรื่องนี้ นาย สมัย เหมมั่น บอกว่า แต่ละโครงการออกแบบแตกต่างกัน ทำเลแม้จะเป็นสิ่งที่ดูยากสุด แต่ควรดูเยอะสุดเหมือนกัน อีกทั้งนึกถึงตัวเองมากที่สุด คิดว่าเมื่อย้ายไปอยู่แล้วจะมีความสุขไหม “ตรวจดูให้รอบๆ ว่าห้องที่เราเลือกเป็นอย่างไร มีลม มีแสงไหม บางคนอาจไม่ชอบให้แสงเข้าห้องในตอนบ่าย เพราะจะทำให้ห้องคุณร้อนมากหรือห้องบางมุมไม่มีแสงแดดเข้าเลยทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ” ฉะนั้น ถ้าผู้ประกอบการโครงการไหน มีจุดเด่น เวลาซื้อเซลส์อาจจะบอกเลยว่ามุมนี้ ได้แสง ได้ลม ได้อากาศ หรือ เพดานต่ำเกินไปไหม “เลือกชั้นสูง หน่อยอาจจะได้วิวทิวทัศน์ดี บนชั้น 15 ขึ้นไปยุงบินไม่ถึง สามารถเปิดหน้าต่างแทนแอร์ได้ หากเลือกห้องชั้นล่าง แหงนหน้าขึ้นไปอาจจะเจอระเบียงบ้านคนอื่น ประสบการณ์การขายคอนโดของ L.P.N “เลือกชั้นคอนโดสูงเกินไปบางครั้งก็ไม่ดี ถ้ามี 20 ชั้น ชั้นที่ขายดีๆ คือ 14 –15- 16 กลางๆ สูงเกินไปบางคนกลัวว่าเกิดไฟฟ้าดับ ลิฟท์ไม่มี เดินขึ้นไปก็สาหัส เหมือนกัน แต่ถ้าระบบป้องกันดีๆ ก็ไม่เป็นไร” ส่วนเรื่องรูปลักษณ์อาคารก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการตัดสินใจ “เลือกให้ตรงกับใจเรา หรือเลือกแบบกลางๆ ขึ้นอยู่กับรสนิยมด้วย” 4. พื้นที่ใช้สอย คอนโดมิเนียมโดยทั่วๆ ไป ต้องใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยทุกตารางเมตรให้คุ้มค่ามากที่สุด เหตุเพราะพื้นที่ นายสมัย เหมมั่น พื้นที่น้อยที่มีจำกัด ฉะนั้น ควรต้องเลือกและดูอย่างละเอียดถี่ถ้วน “พิจารณาให้แน่ใจว่า โครงการเขาออกแบบมาอย่างไหน คิดวิเคราะห์สัดส่วนพื้นที่ใช้สอย ก่อนออกแบบดีหรือเปล่า เพราะขนาดพื้นที่ห้องมีผลต่อผู้อยู่อาศัย ไม่ว่าคุณจะอยู่คนเดียวหรือ 2 คน” ดังนั้น หากเป็นไปได้เอาตลับเมตรไปวัดพื้นที่ด้วยเลยดีกว่า ว่าตรงกับที่ผู้ขายประกาศไหม เมื่อคุณทราบพื้นที่ยังสามารถนำมาคำนวณเปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรได้อีกด้วย” นาย สมัย เหมมั่น สะกิดเตือนด้วยความหวังดี มีบางคนคิดว่าคอนโดฯ เป็นแค่ห้องกรอบเหลี่ยมๆ จะปรับแบบยังไงก็อยู่แค่กรอบสี่เหลี่ยม แต่อย่าลืมว่าพื้นที่ในกรอบสี่เหลี่ยม ต้องมีประโยชน์ใช้สอยมากสุด และไม่เสียเปล่า “ไม่ใช่เปิดประตูเข้าไปแล้ว มีทางเดินยาวเกินความจำเป็น มีเสาอยู่กลางห้อง ทั้งที่ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นไม่ได้ แต่ต้องเสียค่าตารางเมตรไปกับมันด้วย” จริงๆ แล้วคุณต้องลองจินตนาการด้วยว่า หากเรามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จริงๆ จะวางอะไรไว้ตรงไหน “ทุกอย่างต้องพอดี ไม่ใช่ย้ายเข้าไปอยู่จริงแล้วอึดอัด อยู่ไม่สบาย บางครั้งถือกระดาษผัง แล้วต้องนึกตามทันที ไม่ใช่เข้ามาอยู่แล้วเพิ่งนึกได้” ทั้งนี้ ผู้ประกอบการออกแบบคอนโดมิเนียมที่มีประสบการณ์เยอะ ทุกครั้งก่อนออกแบบ พวกเขาต้องมานั่งนึกถึงการใช้ชีวิตประจำวันของคนในคอนโดฯ ว่ามีความต้องการอะไรบ้าง ดูความเหมาะสมทุกอย่างว่า อะไรควรวางตรงไหน “บางแห่งอาจมีการกำหนดดีไซน์ไว้ตายตัวว่าอะไรต้องวางตรงไหน ถ้าจัดวางไม่ดี หรือไม่มีกฎข้องคับเดี๋ยวคอนโดฯ จะกลายเป็น “สลัมลอยฟ้า” แทน” ส่วนเรื่องของระเบียงทั้งสองยืนยันจะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีก็ทำให้ความเป็นอยู่สมบูรณ์ขึ้น “มีระเบียงก็ดี เพราะนั่นคือส่วนที่ทุกคนอยากได้เอาไว้วางแอร์ ตากผ้า ยิ่งเดี๋ยวนี้คนอยู่คอนโดฯคนมักนิยมซักผ้าด้วยตัวเอง ไม่ชอบซักเครื่อง เพราะมีคนกลัวว่าหากตากผ้าไว้ส่วนกลาง คนที่เดินผ่านไปมาอาจเห็นชุดชั้นในที่เราใส่ได้ แต่ถ้าไม่มีระเบียง หรือไม่ให้ตากผ้าริมระเบียง ก็ลองดูสิว่า เขาจัดส่วนบริการอื่นๆ ไว้รองรับหรือเปล่าเช่นมีเครื่องซักผ้า อบผ้า ไม่ต้องตาก หรือไม่ก็ส่งซักแทน เนื่องจากนิติบุคคลเขากลัวว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของอาคารดูไม่เป็นระเบียบ” หากเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ มีระเบียงก็ดีไม่หยอก เพราะให้ความสดชื่น เป็นธรรมชาติ แต่ถ้าไม่มี ก็พิจารณาเอาว่าทางโครงการเขาจัดสวน หรือสถานที่พักผ่อนและอื่นๆ ตามที่เราต้องการหรือไม่ นอกจากนี้หน้าต่าง น่าจะมีหลายๆ บาน เอาไว้เปิดรับลมธรรมชาติ “วันธรรมดา ตื่นเช้ามาทุกคนอาจไม่ค่อยรู้สึกอะไร แต่ถ้าเป็นวันเสาร์ – อาทิตย์ แล้วต้องอยู่ห้อง คิดดูว่าเราจะอยู่อย่างไรโดยไม่มีหน้าต่าง เปิดแอร์ก็ให้ความรู้สึกไม่เหมือนกัน ทางที่ดีห้องนอนกับห้องพักผ่อนควรมีหน้าต่างเยอะๆ เอาไว้ชมวิวได้ด้วยเป็นดีที่สุด” ทั้งนี้ เรื่องความสะอาดในพื้นที่ต่างๆ จำเป็นมาก โดยเฉพาะพื้นส่วนครัวกับพื้นที่พักผ่อน ต้องแยกส่วนกันเด็ดขาด อีกทั้งครัวควรมีท่อระบายอากาศที่ดี ไม่มีกลิ่นเหม็นขณะทำอาหาร “ห้องน้ำก็แยกพื้นที่เปียก พื้นที่แห้ง เพื่อความสะดวกและสุขอนามัยในการใช้สอย” นาย สมัย เหมมั่น ให้คำแนะนำการเลือกหาที่ดีๆ 5. ชื่อเสียงผู้ประกอบการ - การก่อสร้าง ทุกวันนี้ภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการ ถือว่ามีความสำคัญอันดับต้นๆ ที่ต้องพิจารณา เพื่อประกอบการตัดสินใจ “จุดนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนกลัว บางทีจองแล้วสร้างไปครึ่งเดียว เกิดหยุดสร้างกลางคัน เพราะงบหมด” ให้ดูแน่ๆ ก่อนตัดสินใจ “ต้องดูย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ที่เขาทำ ความน่าเชื่อถือต่อธนาคาร ระบบการเงิน งบการก่อสร้าง” บางบริษัทที่เปิดทำโครงการใหม่ๆ อาจไม่ค่อยทราบหรือละเลยรายละเอียดบางอย่าง เมื่อสร้างไปทำให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง แต่ผู้ประกอบการที่ผ่านงานประเภทนี้มานาน มักจะรู้ว่าอะไรดีไม่ดี “บางแห่งเป็นบริษัทที่ไม่ได้ทำแบบครบวงจรคือขายโครงการเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้จัดการในส่วนนิติบุคคล ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการบริหารพื้นที่ส่วนกลาง เช่นนั้นบริษัทที่ดีควรดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ” เพราะเมื่อคุณเลือกโครงการที่ดี มีผู้พัฒนา และบริหารจัดการอาคารที่ดี นั่นเท่ากับ ตัวคุณได้เลือกเพื่อนบ้านที่มีรสนิยมเหมือนกันไปแล้วส่วนหนึ่ง “เหมือนกับการสกรีนคนรอบแรก” รวมถึงคุณอาจสอบถามจากบริษัทที่ดูแลคอนโดมิเนียมได้ว่า วัสดุที่ใช้ก่อสร้างมีความแข็งแรง คงทนเพียงใด เป็นวัสดุชนิดไหน หรือวัสดุที่ใช้กั้นห้องมีความหนาเพียงใด มีเสียงเล็ดลอดจากคนข้างห้องไหม “การแก้ไขระบบ และตัวอาคาร เมื่อสร้างเสร็จไม่สามารถทำได้ เพราะคอนโดฯ เป็นตึก เวลาเสร็จก็เสร็จเป็นตึก ต้องทุบทิ้งอย่างเดียว” เพราะนี่คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อาศัย และชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือของบริษัทต่อไป 6. พื้นที่ส่วนกลางและระบบสาธารณูปโภค เรื่องราวเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับผู้จะเข้าอยู่อาศัย แต่ส่วนใหญ่ มักไม่ศึกษารายละเอียดทรัพย์สินส่วนกลาง ซึ่งมีผลกระทบอย่างมาก “บางโครงการเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบการ ผู้ซื้อต้องเสียค่าใช้จ่ายกับทรัพย์สินนั้น ถ้าไม่กระทบกับชีวิต และความสุขของเจ้าของร่วมอื่นๆ ก็ไม่น่ามีปัญหา แต่ส่วนมากมักมีความเห็นไม่ตรงกัน” รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ก็มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตแต่ละวัน “ตรวจสอบระบบน้ำ ระบบไฟเป็นอย่างไร ในกรณีที่อยู่ชั้นสูงๆ น้ำประปาไหลแรงเพียงพอหรือไม่” นาย สมัย เหมมั่น เน้นหนัก ก่อนย้ายชีวิตเข้าไปอยู่ในคอนโดฯหากเกิดไฟดับ มีระบบไฟฉุกเฉินเพียงพอหรือไม่ การรักษาความปลอดภัยเข้มงวดไหม รวมไปถึงเรื่องการจัดเก็บขยะ การจัดส่งไปรษณีย์ มีการติดตั้งเครื่องตรวจควันหรือหัวฉีดน้ำในตัวอาคารหรือไม่ ทางบันไดหนีไฟได้มาตรฐานเพียงใด” นอกจากนี้สอบถามที่จอดรถ มีเพียงพอต่อจำนวนคนที่พักหรือไม่ “บางแห่ง 1 ห้องให้ที่จอดรถ 1 คัน คันที่สองต้องเสียค่าเช่าที่จอดเพิ่ม บางแห่งให้สิทธิ์ในการจอด แต่ไม่โอนกรรมสิทธิ์ให้ เพื่อง่ายต่อการดูแล หรือบางแห่งมีพื้นที่น้อย ก็ยากเหมือนกันที่จะได้ที่จอดรถครบทุกคน ต้องเวียนกันจอด ใครมาก่อน มีสิทธิ์ก่อน หรืออาจกำหนดที่จอดไว้ตายตัวก็มี” ประเด็นขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหน แต่ควรดูเพิ่มเติมสักนิดว่ามีลานจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อหรือไม่ เพราะบางครั้งอาจทำให้คุณรำคาญใจก็เป็นได้ ที่ต้องมาแย่งจอดรถกับคนภายนอก 7. สัญญา โดยปกติ ผู้ซื้อทั่วไปมักละเลยต่อรายละเอียดของสัญญา เนื่องจากมีเนื้อหาค่อนข้างมาก และเป็นตัวบทกฎหมายเสียส่วนใหญ่ “ทางที่ดีควรมีนักกฎหมายแนะนำ หรือไม่มีก็อ่านให้ละเอียด เพื่อทราบถึงสิทธิ ผลประโยชน์ ที่คุณได้รับหรือเสีย ผลประโยชน์ของคนซื้อ ตัวอย่างเช่นกรณีเกิดไฟไหม้ คอนโดมิเนียมเสียหายทั้งตึก คุณจะได้รับค่าชดใช้หรือไม่ “กรณีของ ลุมพินี เพลส สาทร คอนโดมิเนียม ที่นี่อาคารทำประกันไว้ในวงเงิน 120 ล้านบาท หากเกิดไฟไหม้ขึ้นมา ลูกบ้านจะได้รับเงินประกันห้องชุดละ 3 แสนบาทเท่านั้น หากต้องการได้เงินครบตามราคาห้องชุด เจ้าของต้องทำประกันเพิ่มเอง” ดาวรุ่ง สว่างโรจน์ ผู้จัดการอาคารร่างเล็ก แห่งลุมพินี เพลส สาทร คอนโดมิเนียม ให้เหตุผลถึงรายละเอียดสำคัญในการก่อสร้างอาคารชี้แนะ เพื่อเป็นแบบอย่าง 8.ระเบียบเงื่อนไขและนิติบุคคลอาคารชุด อย่างไรก็ตาม ระเบียบข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ จะแตกต่างกันไปแต่ละคอนโดฯ และคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าทุกคอนโดฯ จะต้องจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดดูแลทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง “ผู้ซื้อต้องทราบว่าหลังจากรับมอบโครงการ ใครจะเป็นผู้เข้ามาดูแลเรื่องต่างๆ ในคอนโดฯ” อธิบายถึงวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายพื้นที่ส่วนกลาง ถ้าหากเป็นของบริษัทที่ขายโครงการก็ดีไป แต้ถ้าเป็นบริษัทอื่นๆ ที่รับจ้างเข้ามาดูแล ก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน เพราะนิติบุคคลอาคารชุดจะต้องเข้ามาดูแลทรัพย์สินส่วนกลางทุกอย่าง และต้องทราบถึงค่าใช้จ่ายส่วนกลางเท่าไหร่ต่อเดือน “การบริหารค่าใช้จ่ายส่วนกลางของนิติบุคคลจะคำนวณจากค่าใช้จ่าย โดยเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากตัวเลขของค่าใช้จ่าย ซึ่งมีการวางแผนตั้งแต่เริ่มแรกว่าคอนโดฯนี้ ต้องมีค่าใช่จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ ก่อนนำไปหารเป็นตารางเมตร ก็จะรู้ทันทีว่าราคาเท่าไหร่ คอนโดฯ บางแห่งมีห้องเยอะ ราคาอาจถูกลง หรือคอนโดฯ บางแห่งราคาถูก แต่อาจจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางแพงมาก ” และที่แน่ๆ ต้องทราบถึงระเบียบข้อปฏิบัติ และข้อห้ามของนิติบุคคลอาคารชุดเอาไว้ก่อนซื้อด้วย ว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันของคุณหรือไม่ ... ก็คุณต้องใช้ชีวิตที่นี่อีกนานไม่ใช่หรือ “ทางโครงการจะเป็นคนกำหนดระเบียบต่างๆ ขึ้น อาทิ ห้ามใช้เตาแก๊ส ห้ามวางแอร์ออกนอกอาคารห้ามวางรองเท้าหน้าห้อง ห้ามตากผ้า ห้ามเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น จากนั้นเมื่อทางโครงการแต่งตั้งนิติบุคลอาคารชุดเข้ามาดูแล ทางโครงการก็จะบอกถึงกฎระเบียบส่วนกลางให้นิติบุคคลอาคารชุดทราบต่อไป” กฎระเบียบคร่าวๆ ได้รู้ 9. เลือกห้องตกแต่งเสร็จกับห้องเปล่า เอาแบบไหน? “ขึ้นอยู่กับความพอใจ และไลฟ์สไตล์ของผู้ซื้อ เพราะแต่ละคนที่ซื้อคอนโดฯ ไม่ว่าจะแต่งเสร็จหรือห้องเปล่า ก็ต้องมีงบเตรียมไว้บ้างแล้ว ” สิ่งที่เห็นอันดับแรกคือราคาต่างกัน เพราะห้องตกแต่งเสร็จจะบวกค่าออกแบบ ค่าช่าง ค่าเฟอร์นิเจอร์เสร็จสรรพ ส่วนห้องเปล่าเป็นห้องโล่ง ผู้ซื้อต้องตกแต่งเองทั้งหมด “หากโครงการไหนมีห้องตกแต่งเสร็จเยอะ ราคาเฉลี่ยทุกอย่างก็ถูกลง สมมติกระเบื้องเขาซื้อมาครั้งหนึ่งเยอะๆ สักพันตารางเมตรกับซื้อเอง 20 ตารางเมตร ราคามันต่างกันอยู่แล้ว ค่าแรงก็เหมาเฉลี่ย” หรือหากคุณมีงบประมาณมาก แต่งเองก็ได้ แต่ถ้ามีไม่ถึง เลือกที่ทางโครงการจัดไว้ดีกว่าเพราะเขาคิดดีไซน์ทุกอย่างไว้ลงตัวหมดเรียบร้อย “สิ่งที่ลูกค้าชอบแบบตกแต่งเสร็จ คือ เข้ามาแล้วไม่ต้องการทำอะไรยกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว เข้าอยู่ได้ทันที” แถมเลือกได้เหมือนกัน เพราะก่อนสั่งตกแต่ง บางโครงการจะให้เราเลือกว่าเอาเฟอร์นิเจอร์แบบไหนเช่น กระเบื้องปูพื้น สีผนัง “จุดนี้เอง ทำให้แต่ละห้องมีลุคต่างกัน” ส่วนคนซื้อห้องเปล่า ตกแต่งเอง อาจได้ไลฟ์สไตล์ที่ถูกใจ โดนโจ ไม่ซ้ำใคร “เพราะคุณเป็นคนกำหนดงบประมาณเอง อยากได้อะไร ชอบแบบไหน ก็ซื้อมาตกแต่ง แต่ต้องดูละเอียดเรื่องพื้นที่ใช้สอยด้วย แบบแปลน รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ต้องคิดแก้ปัญหาเอง” อ้าว! สำคัญสุด ต้องอยู่แล้วสบาย มีความสุข 10. ตรวจสอบ ก่อนโอน เมื่อสร้างเสร็จ ก็เตรียมย้ายเข้าอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องของเจ้าของโครงการกับผู้ซื้อที่ต้องตรวจสอบทุกอย่างด้วยความละเอียดถี่ถ้วนว่า สิ่งที่เขาก่อสร้างถูกต้องตามแปลนไหม มีอะไรแก้ไขหรือไม่ “ปกติงานพวกนี้เป็นงานฝีมือ ไม่ใช่งานเครื่องจักรที่ปั๊มออกมาแล้วจะเหมือนกัน ผนังบางส่วนอาจฉาบไม่เรียบบ้าง ก็ดูว่าโอเค ไม่มีปัญหาก็ทำเรื่องขอโอนไป” ปกติคนทำโครงการ ถ้าการก่อสร้างมีปัญหาหรือจะปรับเปลี่ยนอะไร เขาจะแจ้งเราก่อน เพื่อคุยกัน เช่นกระเบื้องที่เราสั่งหมดสต๊อก ไม่มีผลิตเพิ่ม ทางโครงการจะเอากระเบื้องสีที่ใกล้กันมาแทน “มองว่าสเปกสินค้าที่เอามาเปลี่ยน คุณภาพต้องไม่ต่ำกว่าเดิม หรือเท่าเดิม” หากมีปัญหาก็แย้งไป ไม่ต้องโอน เพราะเป็นสิทธิ์ของเราเอง หากคุณทำไม่ตรงตามสัญญา ไม่ต้องกลัวนะ เพราะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่ เมื่อคิดจะซื้อคอนโดฯ อย่าไปวาดหวัง และคิดว่ารายละเอียดทุกอย่าง ต้องเหมือนกับห้องตัวอย่างซะหมด นาย สมัย เหมมั่นให้ข้อคิด ในการเลือกซื้อ อาคารชุดและให้ท่านที่สนใจเก็บเป็นข้อมูลการประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือก ผลการวิเคราะห์นี้ใช้เป็นกรณีศึกษา ของเหล่าพนักงาน การขายและการตลาดต่อไป ดร.สมัย เหมมั่น MPA, MBA, DBA. in Global Management ดร.สมัย เหมมั่น ขอข้อมูลการ แสดงความคิดเห็น แบบสอบถามการ วิเคราะห์ การก่อสร้าง D-HOUSE BOOK in thailand http://samaihemmansiwarat.igetweb.com (ข้อมูล ดร.สมัย เหมมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิ นครปฐม) Innovations and Implementation D-HOUSE 1. ต้องการทำเล ที่ดี เลือก กด วิเคราะห์ปัจจัยการเลือกซื้อและความเป็นไปได้ของโครงการ คอนโดมิ ... drsamaihemman.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html 23 เม.ย. 2554 - การเลือกซื้อคอนโด นาย สมัย เหมมั่น ได้วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ให้ข้อคิดการ ... จริงอยู่การมีชีวิตแบบคนเมืองที่คล่องตัว คือคาถาสำคัญในการเลือกทำเลที่อยู่อาศัย ... .2. ต้องการ ราคา ต่อ ตรม.เลือก กด วิเคราะห์ปัจจัยการเลือกซื้อและความเป็นไปได้ของโครงการ คอนโดมิ ... drsamaihemman.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html 23 เม.ย. 2554 - การเลือกซื้อคอนโด นาย สมัย เหมมั่น ได้วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ให้ข้อคิดการ .... “ปัจจุบันคอนโดฯ. ใจกลางเมืองแถวสุขุมวิท สาทร ราคาต่อตารางเมตรค่อนข้างสูง ... คุณเคยไปที่หน้าเว็บนี้ 2 ครั้ง ไปครั้งล่าสุดเมื่อ 6/9/2014

โครงการคอนโดมิเนี่ยมและซีเนี่ยร์คอมเพล็กซ์       เอกชัยบางบอน
                     กรณีศึกษา
    โครงการเพื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูและข้าราชการฯ
                     พฤติกรรมผู้บริโภคมีส่วนในการตัดสินใจ
ในการกระทำกิจกรรมทางการตลาด
บริษัท ซี.เอช.บี.การช่าง จำกัด  โดย บริษัท อุตสาหกรรมเมืองมหาชัยและอสังหาริมทรัพย์ จำกัด กรรมการลงนามและจัดทำ โครงการและบริหารงานลงทุนการก่อสร้างมอบอำนาจการจัดการให้ ดร.สมัย เหมมั่น กรรมการ
                 โครงการ ผู้สูงอายุ ซีเนียร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน มูลค้าโครงการ 2000 ล้านบาท สถานที่โครงการ ในการลงนาม โครงการตั้งที่  ถนนบางบอนเขต บางบอน กรุงเทพมหานครเนื้อที่โครงการ 8ไร่เป็นอาคารชุดจำนวน 6 อาคาร จำนวน 500 ห้อง  ประธานบริหารและเจ้าของกรรมสิทธิ์ บริษัท ซี.เอช.บี การช่าง  จำกัด  โดยกรรมการลงนามและลงทุนการก่อสร้างมอบอำนาจการจัดการให้ ดร.สมัย เหมมั่น กรรมการ   จัดทำ โครงการและบริหารงานโครงการ ดังกล่าวและแสดงความเป็นมาของโครงการและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าวตลอดจนให้ความหมายอย่างกว้าง ๆ ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคคือกระบวนการต่างๆ ของตัวบุคคลที่ปฏิบัติต่อสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ภายนอกให้ความหมายของผู้ซื้อบ้านพร้อมบริการดูแลผู้สูงอายุ คือบุคคลที่ไปทำการซื้อจริงในกระบวนการซื้อ  ดังนั้น  ผู้ซื้อก็คือบุคคลที่มีบทบาทเป็นผู้ซื้อสินค้า  ปกติผู้ซื้อก็คือลูกค้า  (Customer) ของธุรกิจนั่นเอง           ทางกระทรวงพัฒนาสังคมฯ มีนโยบาย กรมกิจการผู้สูงอายุ รับหลักการนำมาปฏิบัติในแนวคิดการให้บริการผู้สูงอายุที่ดีและแนวคิดทางประสบการณ์พอสรุปได้ว่า  ประเทศไทยมีจุดเด่น เป็นจุดที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดในโลก ทั้งสังคมและวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญของผู้สูงอายุ วัฒนธรรม อาหารการกิน การอยู่อาศัยที่เรียบง่าย เป็นที่น่าสนใจของคนต่างประเทศ AEC และทั่วโลก เป็นทางเลือกของชนชาติอื่น ทั้งกลุ่มยุโรปและรัสเซียและ  ตะวันออกกลาง จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ เป็นอย่างยิ่ง  อันนี้ น่าสนใจในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านพักเพื่อผู้สูงอายุและบ้านพักคนชรา ใน จ.กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
    อีกประการผู้สูงอายุอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเมืองใหญ่ๆที่ประทับใจใน การดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ บ้านบางแคและบ้านสถานสงเคราะห์ ในการดูแลของ กรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ขึ้นทะเบียนรอรับบริการจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ ที่กำลังจะถ่ายโอนกิจกรรม ออกมาให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมานี้เพื่อให้ ผู้สูงอายุได้รับการบริการที่ดีๆและภาครัฐลดค่าใช้จ่ายทำให้ตอนนี้มีผู้สูงอายุที่รอการรับบริการ ที่มากถึง จำนวน 3500 คน    ดร.สมัย เหมมั่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับนโยบายของภาครัฐ ตามโครงการประชารัฐ นโยบายของรัฐบาลกระทรวงพัฒนาสังคมฯจึงให้นำ แนวคิดและหลักการไปปฏิบัติ ในการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพและบริการให้ครบทุกกิจกรรมในกิจกรรมผู้สูงอายุผมจึงนำแนวคิดดังกล่าวและการสนับสนุนแผนงานดังกล่าวมาปฏิบัติในการทำ โครงการ ซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน  ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ให้อยู่ดีกินดี ในภาค 4 มิติ ของกิจการผู้สูงอายุที่ประเทศไทย กำลังสู่สังคมผู้สูงอายุ  ในไม่กี่วัน ข้างหน้านี้
            ความหมาย ว่า  การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค  หมายถึง  การศึกษาถึงความต้องการ  ความจำเป็นของผู้บริโภคที่เป็นตลาดเป้าหมายเพื่อวางกลยุทธ์ทางการตลาด  ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั้นๆ  และเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุด
            ความหมายที่  ดร.สมัย   เหมมั่น กรรมการบริหาร  กล่าวสรุปในที่นี้ก็คือ  การกระทำหรือการแสดงออกของมนุษย์ที่ปรากฏออกเป็นการกระทำดังกล่าวนี้  จะมีกระบวนการของสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกำกับอยู่จากภายในตัวบุคคลนั้นๆ  เสมอ  กล่าวคือ  จะมีกลไกของการกำกับสั่งการจากความนึกคิดและความรู้สึกที่มีอยู่ภายในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคนการกระทำของแต่ละคนจะมีของตนตลอดเวลาจะมีสิ่งที่ยึดถือต่างๆ  ภายในความคิดของตน  (Frame  of  mind)  อยู่เองและจะรับเอาเรื่องราวต่างๆ  (sensation) จากภายนอกเข้ามาได้ตลอดเวลาอีกด้วย  การตัดสินใจกระทำการต่างๆของเขาที่ปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรมต่างๆ ย่อมจะอยู่ภายใต้การกำกับของสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น
            ดังนั้น การศึกษาผู้ซื้อและพฤติกรรมผู้ซื้อ  กรรมการบริหาร    โครงการบ้านพักตากอากาศและบ้านพักคนชราAEC จึงเป็นการศึกษาถึงลูกค้าของธุรกิจที่เป็นได้ทั้งผู้บริโภคและผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับว่าตลาดของธุรกิจเป็นตลาดประเภทใด  เช่นผู้บริโภคบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม แบบสวยหรู มีระดับ ในขนาดต่างๆ  ลูกค้าหรือผู้ซื้อก็คือผู้บริโภคถ้าเป็นตลาดสินค้าอุตสาหกรรม  หรือตลาดรัฐบาล  หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรลูกค้าหรือผู้ซื้อก็คือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมเป็นต้น  ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมผู้ซื้อ  (Buyer  behavior)  เป็นการศึกษาพฤติกรรม  การซื้อสินค้าของลูกค้า โครงการบ้านพักตากอากาศและบ้านพักคนชรา ของธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค หรือผู้เป็นนักลงทุนหวังกำไรจากการซื้อบ้านทาวน์เฮาส์  คอนโดมิเนียมหรูๆ พฤติกรรมผู้บริโภค (consumer  behavior)  ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือการแสดงออกของมนุษย์เฉพาะในบางเรื่อง  คือ  เฉพาะเรื่องที่ การบริการทางการตลาดทั้งหลายนั้นย่อมถือได้ว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพฤติกรรมมนุษย์เท่านั้น  พฤติกรรมผู้บริโภคจะมีความหมายเฉพาะกระบวนการของตัวบุคคลที่ตัดสินใจว่า  จะซื้อบ้าน-ทาวน์เฮาส์  บ้านเดี่ยว  ที่ คอนโดมิเนียมหรูๆแบบสวยงาม มีให้เลือกหลายแบบที่น่าสนใจบ้านพัก,ห้องพัก และเพื่อใช้เป็นบ้านพักคนชรา หรือการให้บริการอะไรหรือไม่ถ้าจะซื้อจะซื้อที่ไหน  เมื่อไร  อย่างไร  และจะซื้อจากใคร  การตัดสินใจดังกล่าวจะประกอบด้วยจิตใต้สำนึต่างๆทั้งทางกายและใจที่จำเป็นสำหรับทำการตัดสินใจ  สาระสำคัญส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวของความเข้าใจ (perceives)  ของแต่ละบุคคลที่มีอยู่  และการปฏิบัติหรือการกระทำต่อกันระหว่างตัวเขาเหล่านั้นกับสภาพแวดล้อม  รวมตลอดทั้งกับองค์กรธุรกิจทั้งหลายที่ให้บริการ ในธุรกิจ
            กล่าวโดยสรุปก็คือ การแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์โดยทั้งหมดนั้น  พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่แสดงออกในฐานะที่เป็นผู้บริโภคจะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น  พฤติกรรมผู้บริโภคจึงถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพฤติกรรมมนุษย์และด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ ต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจึงอาศัยพฤติกรรมศาสตร์เข้าช่วยศึกษาให้ความสำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ  บริการ ดูแลผู้สูงอายุ เลือกบ้านและทาวน์เฮาส์ ที่มีการศึกษาวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ในการทำธุรกิจการจัดสรรที่ดินและพักอาศัยของผู้สูงอายุและบ้านพักคนชรา ในแต่ละตำแหน่ง ทำเล ที่ลูกค้ามีความต้องการที่เลือกบริโภคมีความสุข คุ้มค่าต่อการ
ลงทุน
และอีกประการเพื่อตอบสนองและ ต้อนรับการท่องเที่ยวระดับ อาเซียนโครงการ  AEC
       ดร.สมัย เหมมั่น กรรมการ โครงการเพื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูและข้าราชการฯ
  จัดทำ โครงการและบริหารงานโครงการ ดังกล่าวและแสดงความเป็นมาของโครงการและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าว ดังนี้

            1.  ปฏิกิริยาของบุคคลซึ่งรวมถึงกิจกรรมต่างๆ  เช่นการเดินทางไปและกลับจากร้านค้าการจ่ายของในร้านค้า การซื้อ การขนสินค้า  การใช้ประโยชน์และการประเมินค่าสินค้าและบริการที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาด
            2.  บุคคลเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ  ซึ่งหมายถึง  ผู้บริโภคคนสุดท้ายเรามุ่งที่ตัวบุคคลผู้ซื้อสินค้าและบริการเพื่อนำไปใช้บริโภคเองหรือเพื่อการบริโภคของหน่วยต่างๆ  ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเช่นครอบครัว  เราพิจารณาหน่วยบริโภคว่ารวมถึงแม่บ้านในฐานะที่เป็นตัวแทนซื้อของครอบครัว  และบุคคลบางคนที่ซื้อของขวัญให้กับผู้อื่นด้วย  อย่างไรก็ดีเราไม่พิจารณาถึงการที่บุคคลซื้อให้กับองค์การธุรกิจหรือสถาบันต่างๆ
            3.  รวมถึงกระบวนการต่างๆ   ของการตัดสินใจซึ้งเกิดก่อน  และเป็นตัวกำหนดปฏิกิริยาต่างๆ  เหล่านี้  ซึ่งรวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่กระทบโดยตรงต่อปฏิกิริยาทางการตลาด  เช่น  การติดต่อกับพนักงานขายกับสื่อโฆษณาและการเปิดทางเลือกต่างๆ  และปฏิกิริยาต่างๆ  เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อหลังจากการระบุและพิจารณาทางเลือกต่างๆ  เป็นอย่างดีแล้ว  สรุปในที่นี้ก็คือ  พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการศึกษาถึงว่าบุคคลผู้บริโภค  บริโภคอะไร  ที่ไหน  บ่อยแค่ไหน  และภายใต้สถานการณ์อะไรบ้างที่สินค้า  และบริการได้รับการบริโภค บริการดูแลผู้สูงอายุที่ดี บ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยวที่แบบสวยงาม มีให้เลือกหลายแบบ ที่น่าสนใจ บ้านพักตากอากาศ
       4.การตัดสินใจรับบริการ ให้ดูแลผู้ป่วยหรือ พ่อและแม่ หรือผู้อนุบาลต่างๆนั้นจักต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการตัดสินใจ ผู้บริโภคจึงต้องร่วมกันตัดสินใจหลายคน จึงต้องใช้พฤติกรรมหมู่ ร่วม ในการตัดสินใจโครงการ ผู้สูงอายุซีเนี่ยร์คอมเพล็กเอกชัยบางบอน   กรุงเทพมหานคร มีกลยุทธ์ที่ดินในการให้บริการมีประสบการณ์ ในการให้บริการมาร่วม 20 ปีในการประกอบอาชีพ ดูและผู้สูงอายุในนาม บ้านทองทิพย์ และร่วมบริหารโครงการโครงการโครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน โครงการบ้านพักตากอากาศและบ้านพักคนชรา  นี้ด้วย ประกอบกับชื่อเสียงของ บ้านทองทิพย์ มีชื่อเสียง ที่ดีจึงมีลูกค้า มากถึง 300 ชีวิตที่ฝากชีวิตไว้กับ บ้านทองทิพย์  ให้ดูแลผู้สองอายุหรือผู้อนุบาล ของตน และบอกต่อแนะนำลูกค้า ตลอดมา
            การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษา วิธีการที่แต่ละบุคคลกระทำการตัดสินใจใช้ทรัพยากร  (เงิน  เวลา  บุคลากร  และอื่นๆ)  เกี่ยวกับการบริโภคสินค้า  ซึ่งนักการตลาดต้องศึกษาว่าสินค้าที่เขาจะทำการเสนอขายนั้นใครคือลูกค้า (who)  ผู้บริโภคซื้ออะไร  (what)  ทำไมจึงซื้อ (why)  ซื้ออย่างไร  (how)  ซื้อเมื่อไร  (when)  ซื้อที่ไหน (Where) และซื้อบ่อยครั้งเพียงใด  (how ofter)  รวมทั้งศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซื้อ (who)
            การรับรู้และภาพลักษณ์ของตราสินค้า  และคนเรามักจะแสดงไปตามภาพลักษณ์ของตน  หากมีความเชื่อบางอย่างเป็นสิ่งที่ผิดและเป็นการขัดขวางการซื้อ  ผู้ผลิตจะต้องรณรงค์เพื่อแก้ไขหรือทำให้ความเชื่อเหล่านี้ถูกต้องคอยคำนึงถึงทัศนคติที่เป็นความรู้สึก อารมณ์  และวิวัฒนาการด้านความชอบของคนเรามาเนิ่นนานแล้ว นอกจากนี้การแสดงออกจึงมีความโน้มเอียงไปยังนิสัย
            กระบวนการการคิดวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการบริโภค เช่นการบริโภคก๋วยเตี๋ยวของวัยรุ่นเพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะความต้องการพฤติกรรมต่างๆ  ของวัยรุ่น  เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแนวทางปฏิบัติในการตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นเป้าหมายได้สูงสุด  โดยใช้โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (consumer  behavior model) หรือ S-R theory ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อโดยเริ่มจากการเกิดสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดความต้องการ  สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกสำนึกของผู้ซื้อ  ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดำซึ่งประกอบธุรกิจไม่สามารถคาดคะเนได้  ความรู้สึกคิดนี้เองจะได้รับอิทธิพลในลักษณะต่างๆ  และทำให้มีการตอบสนองของผู้ซื้อ  ดังในภาพที่ 2.1  ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน  ดังนี้  สิ่งกระตุ้น (stimulus) กล่องดำความรู้สึกคิดของผู้ซื้อ  (buyers’black box)การตอบสนองของผู้ซื้อ (buyers’ response) ซึ่งสามารถอธิบายพอให้เข้าใจได้ดังนี้ คือ
            1 สิ่งกระตุ้น (stimulus)  มีทั้งที่เกิดขึ้นเองในร่างกาย  และสิ่งกระตุ้นจากภายนอกซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์  สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า  ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
            1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (marketing  stimulus)  เป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดสามารถควบคุมจัดให้มีขึ้น  เป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด  (marketing  mix)  ซึ่งประกอบด้วย
1.1.1                สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (product  stimulus)
1.1.2                สิ่งกระตุ้นด้านราคา  (price  stimulus)
1.1.3                สิ่งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจำหน่าย  (place  stimulus)
1.1.4                สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด  (promotion  stimulus)
1.2         สิ่งกระตุ้นอื่น ๆ (other  stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคที่อยู่ภายนอกองค์การซึ่งไม่สามารถควบคุมได้  ได้แก่
1.2.1                สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ  (economic  stimulus)
1.2.2                สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (technological  stimulus)
1.2.3                สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง  (law  and  political  stimulus)
1.2.4                สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม  (cultural  stimulus)
            2.  กล่องดำความรู้สึกคิดของผู้ซื้อ  (buyers’ black  box)  ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อเปรียบเสมือนกล่องดำ  ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้  จึงต้องพยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ  ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื้อ  และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ  ซึ่งมีอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ  ดังต่อไปนี้  คือ
                       
                        2.1  ปัจจัยด้านวัฒนธรรม  (cultural  factor)
                        2.2  ปัจจัยด้านสังคม  (social  factor)
                        2.3  ปัจจัยด้านจิตวิทยา  (psychological  factor)
            ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้น  จะก่อให้เกิดขั้นตอนการตัดสินใจของผู้บริโภค
        3. การตอบสนองของผู้ซื้อ  (buyers’  response)  ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้
                        3.1  การเลือกผลิตภัณฑ์  (product  choice)
                        3.2  การเลือกตราสินค้า  (brand  choice)
            และยังมีปัจจัยอีกคือ  การเลือกผู้ขาย (dealer  choice)  การเลือกเวลาในการซื้อ  (timing  purchase  choice)  การเลือกปริมาณการซื้อ  (amount  purchase  choice)  ที่เป็นปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคดึงที่ ดร.เสรีวงษ์   มณฑา  ได้กล่าวถึงปัจจัยต่างๆ  ที่มีผลต่อการตัดสินใจ คือ
(1)       ลักษณะทางสรีระ  เป็นปัจจัยเบื้องต้นในการกำหนดพฤติกรรมการซื้อ  และ
พฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภค  มีบทบาทมากที่สุดในการตัดสินใจของมนุษย์  เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  เนื่องจากเป็นความต้องการของร่างกายซึ่งมีส่วนใหญ่เป็นปัจจัยสี่  ซึ่งประกอบด้วย  อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อาศัย  และยารักษาโรค
(2)       สภาพจิตวิทยา  เป็นความต้องการที่เกิดจากสภาพจิตใจ  เป็นปัจจัยภายในที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของมนุษย์  ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์โดยอาจมีลักษณะความต้องการในเรื่องเดียวกัน  แต่สภาพจิตใจไม่เหมือนกัน
(3)       ครอบครัว  เป็นกลุ่มสังคมเบื้องต้นที่บุคคลเป็นสมาชิกอยู่  ครอบครัวเป็นแหล่งอบรมและสร้างประสบการณ์ของบุคคล ถ่ายทอดนิสัย  และค่านิยม  ครอบครัวถือว่าเป็นหน่วยที่มีบทบาทในแง่ของการเตรียมตัวผู้บริโภคให้เข้าสู่สังคม
             (4) สังคม เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราซึ่งจะมีผลที่เราต้องทำตัวให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคมการที่ผู้บริโภคเป็นคนชั้นสูง ชนชั้นกลาง หรือชนชั้นต่ำ ซึ่งแต่ละชนชั้นก็จะมีพฤติกรรมแตกต่างกัน
                         (5) วัฒนธรรม ไม่ว่าเราจะอยู่ชนชั้นใด ในสังคมก็ตามมีวัฒนธรรมเป็นตัวครอบงำ วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตที่คนในสังคมยอมรับ ประพฤติปฏิบัติตามกันเพื่อความงอกงามของสังคม ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งงามที่คนในสังคมยอมรับที่จะพฤติปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้สังคมนั้นดำเนินไปได้ด้วยดี เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น จึงกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมไม่ใช้สิ่งที่ถาวร วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีชีวิต สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่อาจจะใช้เวลานาน เนื่องจากเป็นการยอมรับของสังคมที่กว้างขวาง และเป็นสิ่งที่ยอมรับกันมานานมาก  มีความสุข คุ้มค่าต่อการลงทุน ต้อนรับการท่องเที่ยวระดับ อาเซียน AEC โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน 
       ประเทศไทย เป็นจุดที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดในโลก ทั้งสังคมและวัฒนธรรม อาหารการกิน การอยู่อาศัยที่เรียบง่าย เป็นที่น่าสนใจของคนต่างประเทศเป็นทางเลือกของชนชาติอื่น ทั้งกลุ่มยุโรปและรัสเซียและตะวันออกกลาง เป็นอย่างยิ่ง  อันนี้ น่าสนใจในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ใน กรุงเทพฯและ การตัดสินใจใช้รับบริการ ให้ดูแลผู้ป่วยหรือ พ่อและแม่ หรือผู้อนุบาลต่างๆนั้นจักต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการตัดสินใจ ผู้บริโภคจึงต้องร่วมกันตัดสินใจหลายคน จึงต้องใช้พฤติกรรมหมู่ ร่วม ในการตัดสินใจโครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน มีกลยุทธ์ที่ดีในการให้บริการและมีประสบการณ์ ในการให้บริการมาร่วม 20 ปีในการประกอบอาชีพ ดูและผู้สูงอายุ และร่วมบริหารโครงการ โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน  นี้ด้วย ประกอบกับชื่อเสียงของ มีชื่อเสียง ที่ดีจึงมีลูกค้า มากถึง300 ชีวิตที่ฝากชีวิตไว้กับ เราให้ดูแลผู้สองอายุหรือผู้อนุบาล ของตน และบอกต่อแนะนำลูกค้า ตลอดมา
            การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (analyzing consumer behavior) จึงเป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรม การซื้อ และการใช้ของผู้บริโภค เป็นการค้นหาคำตอบที่ได้จะช่วยให้ผู้ขายสินค้าสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (marketing strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยคำถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Wและ 1H เพื่อค้นหาคำตอบ 7 O ซึ่งประกอบด้วย Occupants Object, Objectives, Organization, Occasions, Outlets & Operation
คำถาม 6Ws และ 1H
คำถามที่ต้องการทราบ 7 Os
กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
1.ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย
(Who)
ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants)
1.            ประชากรศาสตร์
2.            ภูมิศาสตร์
3.            จิตวิทยา
4.            พฤติกรรมศาสตร์
กลยุทธ์การตลาด (4Ps) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคาการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
2.ผู้บริโภคซื้ออะไร
(What)
สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ(Objects)ผู้บริโภคต้องการคุณสมบัติ หรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ความแตกต่างที่เหนือคู่แข่งขัน
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลัก รูปลักษณ์ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า รูปแบบ คุณภาพบริการ ลักษณะวัฒนธรรม
ผลิตภัณฑ์ควบ ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ศักยภาพผลิตภัณฑ์
3.ทำไมผู้บริโภค
จึงซื้อ  (Why)
วัตถุประสงค์ในการซื้อ(Objectives)
กลยุทธ์ที่ใช้กันมากคือ
-              กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์


คำถาม 6Ws และ 1H
คำถามที่ต้องการทราบ 7 Os
กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริโภคซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย และจิตวิทยา ซึ่งต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ คือ ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายนอก และปัจจัยเฉพาะบุคคล
-          กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด
-          กลยุทธ์ด้านราคา
-          กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
4.  ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ(Who)
บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ(Organization) มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย ผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อ ผู้ใช้
กลยุทธ์การโฆษณา และกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด โดยใช้กลุ่มอิทธิพล
5.  ผู้บริโภคซึ่ง
เมื่อไร (When)
โอกาสในการซื้อ (Occasions)เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือช่วงฤดูกาลของปี ช่วงวันใดของเดือน หรือ โอกาสพิเศษหรือเทศกาลสำคัญ ๆ ต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ใช้คือ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ที่สอดคล้องกับโอกาสในการซื้อ
6.  ผู้บริโภค ซื้อที่ใด(Where)
จะซื้อที่ใด ร้านใด (outlet)
กลยุทธ์ที่ใช้คือจัดสถานที่ หรือWindow Display ให้เจาะใจ เตะตา
7.  ผู้บริโภคซื้อ อย่างไร (How)
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ(Operations) ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ  ความรู้สึกภายหลังการซื้อ
กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วยการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การให้ข่าว การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง

            จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาดยุคใหม่ที่ผู้เขียนกล่าวอ้างมาข้างต้นแล้วนั้น พอจะสรุปได้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภค มีผลต่อกลยุทธ์ของตลาดธุรกิจ จำเป็นที่นักการตลาดต้องศึกษามูลเหตุจูงใจที่เป็นสิ่งกระตุ้นในการตัดสินใจซื้อ การค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค ลักษณะของผู้บริโภค
            การตอบสนองของผู้บริโภค และขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ เพื่อเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค และสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ ดังนั้นพฤติกรรมผู้บริโภค จึงเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่สำคัญที่เราทั้งหลายต้องสนใจศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดต่าง ๆ เพื่อสามารถวางกลยุทธ์ตลาดที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม กำไรเหมาะสม และ Brand ของท่านจะสามารถครองตลาดไปได้นานเท่าที่จะนานอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภค หรือ ผู้ซื้อได้ตลอดไป
            สรุปง่าย ๆ คือ สร้างชื่อเสียง และ สร้าง Brand ก่อน แล้ว เงินจะตามมาเอง  ถ้าเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคมีส่วนในการตัดสินใจในการกระทำในกิจกรรมทางการตลาด
            ที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่ลอง ไม่รู้ และที่รู้กันมา มีการลองผิด ลองถูกมามากแล้ว และอย่าลืมว่า ทฤษฎีที่ยกมากล่าวอ้างนั้น มาจากการปฏิบัติการมาหมดแล้ว เพราะรู้ปฏิบัติมาก่อน แล้วนำมาสรุปเป็นทฤษฎี แต่ถ้ารู้ทฤษฎีแล้ว ไม่ปฏิบัติอีกคือความว่างเปล่า หากปฏิบัติโดยไม่อิงทฤษฎีก็อาจหลงทางเสียเวลาไปนานลองพิจารณาดู
            ผู้เขียนขอขอบคุณชิ้นงานวิจัย และเอกสารตำราของที่กล่าวอ้าง และไม่ได้อ้างมาทั้งหมด และขอให้ความสำคัญงานวิจัยที่เรียกว่า Research
            Re-ใหม่ Search-การค้นหา ต้องค้นหาใหม่ ๆ ไปเพื่อต่อยอดต่อ ๆ ไป

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
โดย ดร. สมัย เหมมั่น กรรมการบริหาร
โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน  การเลือกซื้อของผู้บริโภค ได้วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ให้ข้อคิด เลือกซื้อ บริการดูแลผู้สูงอายุ  และวิธีการเลือกซื้อบ้านแบบ คอนโด ที่แบบสวยงาม มีให้เลือกหลายแบบ ที่น่าสนใจ บ้านพักตากอากาศ  ที่ศึกษาวิเคราะห์มา ด้วยสังคมและหน้าที่การงาน ทำให้คนไทยต้องใช้ชีวิตในสังคมเมือง เมืองกรุง กันมากขึ้น และด้วยโครงการขนาดใหญ่สำคัญ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัด กรุงเทพมหานคร  ได้แก่ ขยายถนนวงแหวนแนวใหม่ ผ่านหน้าโครงการและทำให้โครงการเดินทางสะดวกมากขึ้นและ รัฐบาลอนุมัติ โครงการรถไฟฟ้า ซึ่งรัฐบาลอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเฟสแรกปี 256ซึ่งโครงการนี้เป็นระบบรถไฟความเร็วสูงระหว่างประจวบ-กรุงเทพฯ ระยะทาง 200 กิโลเมตร กรุงเทพ-เชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทาง ไม่นานไม่กี่ ชั่วโมง รองรับผู้โดยสารได้วันละ 34,800 คนต่อ มีศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศหาบ้านให้มีความสุข คุ้มค่าต่อการลงทุน ต้อนรับการท่องเที่ยวระดับ อาเซียน AEC การตัดสินใจใช้รับบริการ ให้ดูแลผู้ป่วยหรือ พ่อและแม่ หรือผู้อนุบาลต่างๆนั้นจักต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการตัดสินใจ ผู้บริโภคจึงต้องร่วมกันตัดสินใจหลายคน จึงต้องใช้พฤติกรรมหมู่ ร่วม ในการตัดสินใจ โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน  โครงการบ้านพักคนชรา มีกลยุทธ์ที่ดีในการให้บริการและมีประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพ ดูและผู้สูงอายุในนาม บ้านทองทิพย์ และร่วมบริหาร โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน  โครงการบ้านพักตากอากาศและบ้านพักคนชรา นี้ด้วย ประกอบกับชื่อเสียงของ บ้านทองทิพย์ มีชื่อเสียง ที่ดีจึงมีลูกค้า มากถึง 300 ชีวิตที่ฝากชีวิตไว้กับ บ้านทองทิพย์  ให้ดูแลผู้สองอายุหรือผู้อนุบาล ของตน และบอกต่อแนะนำลูกค้า ตลอด ทำให้ผมเขาใจว่า ประเทศไทย เป็นจุดที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดในโลก ทั้งสังคมและวัฒนธรรม อาหารการกิน การอยู่อาศัยที่เรียบง่าย เป็นที่น่าสนใจของคนต่างประเทศเป็นทางเลือกของชนชาติอื่น ทั้งกลุ่มยุโรปและรัสเซียและตะวันออกกลาง เป็นอย่างยิ่ง  อันนี้ น่าสนใจในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

            ทั้งนี้ยังมีโครงการนี้สภาพัฒน์ได้เคยศึกษาความเป็นไปได้แล้วว่ามีความเหมาะสมที่จะพัฒนา         โครงการถนนส่งเสริมการท่องเที่ยว ริมทะเลบางขุนเทียน สร้างใหม่ การจราจรเป็น 4 ช่องจราจร นอกจากนี้ ก็มีแผนทำถนนวงแหวนรอบ ๆรวมถึงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินการแล้วทำให้ผู้สูงอายุในการรับผิดชอบของเรามีที่เที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใกล้
            เมื่อนโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการค้าเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านทางบก-ทะเล  ซึ่งในระยะ 5 - 10 ปี จำเป็นต้องขยายเมืองใหม่ จ.สมุทรสาคร เพื่อรองรับการเติบโตและความแออัดของเมือง กรุงเทพฯในปัจจุบัน โดย กรมโยธาธิการและผังเมืองจะกำหนดตำแหน่งของถนนแห่งใหม่เพื่อรองรับความเป็นศูนย์กลางการเดินทางได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สนับสนุนการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งถนนแห่งใหม่น่าจะเกิดขึ้นหลังจาก 10 ปีนับจากนี้ ส่วนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้น่าจะอยู่ในพื้นที่ จะมีถนนวงแหวนรอบนอกเชื่อมโยงอีก 1 เส้น    โดยหลักการคือผู้ที่เดินทาง ไม่จำเป็นจะต้องเข้าเมือง ที่จะโต ซึ่ง โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน มีตำแหน่งอยู่ทิศตะวันตก ของเมืองกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด และโครงการสร้างเมืองใหม่ก็เคยมีการศึกษาไว้เมื่อก่อนหลาย ปีที่ผ่านมาตามโครงการพัฒนาเมือง ที่ต้องขยายเมืองมาในเขต.ต่างๆ
            ประเด็นที่สองคือประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของชาวต่างชาติหลังเกษียณอายุมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยการพิจารณาจากเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ และรูปแบบการดำเนินชีวิต โดยจากการสำรวจพบว่า 3 เหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยเหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติหลังเกษียณอายุมากที่สุด มีดังนี้การตัดสินใจใช้รับบริการ ให้ดูแลผู้ป่วยหรือ พ่อและแม่ หรือผู้อนุบาลต่างๆนั้นจักต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการตัดสินใจ ผู้บริโภคจึงต้องร่วมกันตัดสินใจหลายคน จึงต้องใช้พฤติกรรมหมู่ ร่วม ในการตัดสินใจโครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน มีกลยุทธ์ที่ดีในการให้บริการและมีประสบการณ์ประกอบอาชีพ ดูและผู้สูงอายุในนาม บ้านทองทิพย์ และร่วมบริหารโครงการ
บ้านพักตากอากาศและบ้านพักคนชรา โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน  นี้ด้วย ประกอบกับชื่อเสียงของ บ้านทองทิพย์ มีชื่อเสียง ที่ดีจึงมีลูกค้า มากถึง 300 ชีวิตที่ ตัดสินใจใช้กลยุทธ์นี้ตัดสินใจทำ โครงการบ้านพักตากอากาศและบ้านพักคนชรา โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและ AEC
1. รัฐบาลไทยยกเว้นภาษีสำหรับชาวต่างชาติที่มีรายได้จัด หรือแม้กระทั่งผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงเหมะแก่ชาวต่างชาติผู้เกษียณอายุแล้วเป็นอย่างมาก
2.ค่าครองชีพที่ถือว่าต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในโลก ชาวตะวันตกโดยเฉพาะคนอังกฤษจึงสามารถมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้โดยไม่มีปัญหาแน่นอน
3. วิถีชีวิตที่เรียบง่าย เหมาะสมซึ่งทำให้ประเทศไทยเหมาะมากสำหรับผู้ที่เกษียณอายุและต้องการความสงบในชีวิต ตลอดจนปัจจัยเรื่องสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย เพราะอากาศไม่หนาวมาก และมีแสงแดดตลอดทั้งปี
1.            ประเด็นที่สามคือการเปิดประตูประชาคมอาเซียน(AEC)จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์แม้ว่าการเปิด AEC จะส่งผลบวกต่อดีมานด์ซื้อ และเช่าอสังหาฯ บ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยวที่แบบสวยงาม มีให้เลือกหลายแบบ ที่น่าสนใจ บ้านพักตากอากาศ มือสองในย่านศูนย์กลางธุรกิจ และแหล่งชุมชนใจกลางเมืองโดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาค เช่นแหล่งนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น เพราะหลังเปิด AEC แล้วนักลงทุนและแรงงานจากกลุ่มประเทศอาเซียนจะเข้ามาอาศัยในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ  และแหล่งนิคมฯรอบๆ กรุงเทพฯ  มีจำนวนมาก ที่มาเที่ยวและพักผ่อน ในกรุงเทพฯและปริมณฑล มากมาย  เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดใจกลางเมืองและใกล้ศูนย์ราชการหัวเมืองต่างๆ มีความคึกคักมากขึ้น
            ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินจากประเทศต่างๆ ทั่วอาเซียนต่างเห็นว่าเศรษฐกิจปี2559 ดีกว่า 2 ปีก่อนและจะดีขึ้นอีกในปี 2560ก่อนเปิด AEC ตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็เช่นกัน และทุกประเทศเห็นว่าการเปิด AEC จะเป็นประโยชน์ร่วมกันแต่ก็ยังมีความเป็นห่วงต่อการแข่งขันอยู่เช่นกัน

ดร.สมัย เหมมั่น ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน ณ ประเทศบรูไน ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2558 จำนวนเกือบ 100 คนจากทั้งหมดเกือบ 200 คนต่อประเด็นความพร้อมในการเปิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community:AEC)ในปี พ.. 2558 และความเห็นเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยพอสมควร
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินในภูมิภาคนี้ ให้ความคิดเห็นว่าเมื่อเทียบสถานการณ์เศรษฐกิจ พ.. 2560 กับปัจจุบัน 56% ประเมินว่าปัจจุบันดีกว่า มีเพียง 7% ที่เห็นว่าแย่ลงที่เหลือ 36% บอกว่าเหมือนเดิม สำหรับในรายละเอียด ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน


          จากบรูไน สิงคโปร์ และไทย มองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจยังแทบไม่เปลี่ยนแปลง แต่ประเทศอื่นๆ กลับมองว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นหลัก และเมื่อพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจในอีก 2 ปีข้างหน้า คือ พ.. 2561 ส่วนใหญ่ 67% บอกว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้น มีเพียง 4% ที่คิดว่าจะเลวร้ายลง อย่างก็ตามผู้แทนจากประเทศไทยส่วนใหญ่เห็นว่าจะยังคงเหมือนเดิม
            กรณีตลาดอสังหาริมทรัพย์ พบว่า 63% คิดว่าสถานการณ์ตลาดดีขึ้นกว่าปี พ.. 2560 อย่างไรก็ตาม ราวๆ ครึ่งหนึ่งของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินจากบรูไนและไทยคิดว่าสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงอะไร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานการณ์ทางการเมืองในไทย และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของบรูไน ยังไม่กระเตื้องขึ้นนั่นเอง และเมื่อพิจารณาถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอีก 2 ปีข้างหน้าคือ 2562 พบว่าส่วนใหญ่ 66% จากแทบทุกประเทศระบุว่า สถานการณ์น่าจะดีกว่าปัจจุบันอย่างไรก็ตามผู้ประเมินทรัพย์สินจากประเทศยังเห็นว่าตลาดยงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก 2 ปีข้างหน้า
            ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป้าหายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Basw)” โดยมีการเคลื่อนสินค้า การลงทุน และแรงงานฝีมือภายในอาเซียนได้อย่างเสรีรวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น ภายในปี 2560 และภายใต้กรอบการเจรจาของเอเซียน แผนงานนาไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Bluepeint )กำหนดพันธรณีให้ประเทศสมาชิกต้องเปิดเสรีการค้าบริการ รวมถึงการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์โดยลดหรือยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด(Treaket Access: MA)และข้อจำกัดในการให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment :NT) หรือการปฏิบัติต่อคนต่างชาติที่สัญชาติอาเซียนเช่นเดียวกับคนในชาติตนเอง นอกจากนั้นแล้วยังเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้กับนักลงทนที่มีสัญชาติอาเซียนได้สูงสุดถึง 70% อีกด้วย
            จากข้อกำหนดดังกล่าว ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย จะต้องมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมรบมือกับนักลงทุนต่างชาติที่มีทั้งเงินทุนและเทคโนโลยีที่จะเข้ามาแข่งขันมากขึ้น เนื่องจากตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศไทยยังมีราคาต่ำกว่าประเทศเพื่อบ้านอย่างน้อยเช่น สิงคโปร์ อยู่มากนอกจากนี้ประเทศไทยเองยังตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ซึ่งเหมาะต่อการเข้ามาลงทุนหรือประกอบธุรกิจเป็นอย่างยิง และอาจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศได้ในระยะยาว ในขณะเดียวกันก็จะเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถออกไปแข่งขัน หรือขยายธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านที่มีอัตราความต้องการที่อยู่อาศัยสุงกว่า พร้อมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆกับนักลงทุนจากประเทศสมาชิกมากขึ้น
            ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในฐานะที่เป็นธุรกิจการค้าครอบคลุมถึงการพัฒนาออกแบบก่อสร้าง ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า ให้สินเชื่อจำนอง ประเมินค่าทรัพย์สินโอนทรัพย์สิน ทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจใหญ่ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา เช่น นักพัฒนา นักลงทุน ตัวแทนนายหน้า
             นักกฎหมายสำรวจ นักกฎหมายนักสำรวจ นักประเมินราคา นักบริหารทรัพย์สินเป็นต้นและที่เป็นนิติบุคคลเช่น การนิคมอุตสาหกรรม สถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทบ้านจัดสรร เป็นต้น ตามแผนงานนาไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กำหนดให้การเคลื่อนย้ายของนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ประกอบวิชาชีพ แรงงานฝีมือและผู้มีความสามารถพิเศษมีการจัดหา MRAs เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบวิชาชีพ (แพทย์ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร นักบัญชี และนักสำรวจ) อาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานวิชาชีพตามมา แต่ในขณะเดียวกันก็จะเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยลดต้นทุนจากจัดหาสถาปนิก หรือวิศวกรเซ็นงานได้เช่นเดียวกัน
            นอกจากนี้ ตามความตกลงการค้าสินค้าของ (Asean Trade in Goods Agreement :ATIGA )ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกภาษีสินค้านำเข้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน หรือการยกเลิกและขจัดมาตราการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers:NTBs) ที่จะเป็นอุปสรรคทางการค้าก็ตามอาจส่งผลทำให้เกิดการลดต้นทุนในการนำเข้าวัตถุดิบ หรือวัสดุก่อสร้างจากประเทศสมาชิกที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า และไม่มีภาษีนำเข้าหรือเพิ่มทางเลือกและความหลากหลายให้กับผู้ประกอบการในการนำเข้าวัตถุดิบ หรือวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งบ้านที่มีคุณภาพต่ำ และไมได้มาตรฐานเข้าสู้ตลาดมากขึ้นเช่นกัน
            ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นผลกระทบทางตรงที่อาจเกิดขึ้นกับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้าในขณะที่ผลกระทบทางอ้อมนั้นเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างอายุประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียนพบว่ามีความคล้ายคลึงกัน โดยประชากรส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศอยู่ในวัยหนุ่มสาวและวัยทำงาน (อายุระหว่าง 15-64 ปี) ซึ่งสัดส่วนประชากรวัยทำงานมีสูงถึง70% ของประชากรทั้งหมดในเอเซียน และยังเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงพร้อมจะลองสินค้าใหม่ ๆ ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการผลิตส่งผลทำให้เกิดแนวคิดการพัฒนาและ การออกแบบที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมน่าจะมีความแปลกใหม่และดึงดูดความสนใจมากยิ่งขึ้น โดยมีการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาผสมผสานในการออกแบบ หรือวัสดุก่อสร้างที่สามารถกำจัดเศษเหลือทิ้งได้ง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยควรเร่งปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในอาเซียนที่หันมาให้ความสำคัญกับสินค้าประเภทดังกล่าวมากขึ้น
            นอกจากนี้ รายได้เฉลี่ยของประชากรในแต่ละประเทศสมาชิกก็อาจจะเป็นตัวกำหนดแนวคิดในการพัฒนาและออกแบบที่อยู่อาศัยได้เช่นกันโดยสิงคโปร์และบรูไนจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ทำให้ผู้บริโภคนิยมสินค้าที่มีแบรนด์ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความทันสมัยของสินค้าเป็นสำคัญ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรให้ความสำคัญกับแนวคิดที่เน้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยมาก่อนเป็นอันดับแรก
            ในขณะที่มาเลเซียและไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง-สูง ซึ่งผู้บริโภคมักให้ความสำคัญกับสินค้าเทคโนโลยีและสารสนเทศรวมถึงสินค้าที่สนองตอบต่อวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ผู้ประกอบการจึงควรพัฒนาโครงการที่ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของผู้อยู่อาศัยให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้เร็วขึ้น เช่น มีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการทำงาน หรือเอื้อให้เกิดการพัฒนาตนเอง เป็นที่ตั้งอยู่ในที่ที่เดินทางสะดวกหรือไม่ต้องเสียเวลาไปกับการดูแลทำความสะอาดที่อยู่อาศัยเหล่านี้ เป็นต้น
            ในขณะที่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนามและลาว จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง-ต่ำ ส่วน กัมพูชา และพม่าจัดอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำ ซึ่งผู้บริโภคในประเทศเหล่านี้จะมีกำลังซื้อไม่สูงมากนักจึงนิยมบริโภคสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันผู้ประกอบการจึงควรให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าในเรื่องของราคาเป็นสำคัญ ดังนั้น ผู้ประอบการไทยจึงต้องเร่งปรับตัวและศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนรอบด้านทั้งความได้เปรียบเสียเปรียบ ตลอดจนต้องรู้จักเรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพรีและความคิดของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้า 2564
            ประเด็นที่น่าสนใจคือ เมื่อ ASEAN รวมตัวกันได้ ก็จะทำให้เกิด Win-Win นั่นก็คือ ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศสมาชิกมีการขยายตัวขึ้น หัวใจของการรวมตัวก็เพื่อที่สร้าง Single Market และก็ Single Production Base  ภาพรวมของ กลุ่ม AEC คือ มีประชากรรวมกัน 601 ล้านคน (คิดเป็น 8.8% ขอประชากรทั้งโลก ซึ่งถ้าสามารถรวมตัวกันได้จริง ตามเป้าหมายที่วางไว้คือปี 2018 จะทำให้กลุ่ม AEC มีขนาดของเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของโลกที่ขนาด $1,800 billion)…เทียบกับเศรษฐกิจโลกคือ $14,256 billion, EU $12,517 billion, ญี่ปุ่น $5,068 billion,จีน$4,910 billion เป็นต้น
            หากคุณเป็นผู้ประกอบการ สิ่งที่น่าสนใจ คือ การเข้าใช้ประโยชน์ในเรื่องการหาแรงงานที่ราคาถูก และ สามารถผลิตใกล้แหล่งวัตถุดิบ
            มีวัตถุประสงค์ของการรวมตัวของ AEC จะประกอบไปด้วย 5 ด้านคือ 1.Free flow of goods   2.Free flow of Investment 3. Free flow of capital   4. Free flow of skilled labour และ 5. Free flow of services
           
            ก็สรุปได้ว่า “คนสมัยก่อนคาดไม่ถึงว่า เมืองจะเติบโต และมีคนอยู่มาก ที่ดินก็ราคาพุ่งสูง ..ดังนั้น ในยุคนั้นก็แทบไม่มีใครสนใจลงทุนในที่ดินเลย
                        เดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นว่า คนที่มีเงินส่วนใหญ่ในกรุงเทพ มักรวยมาจากที่ดินทั้งนั้นไอ้ที่ทำงานได้เงินเป็นแสน ๆ แล้วจะรวยเป็นร้อย ๆ ล้าน “อันนั้นมันไกลไป,,
           
           
            ประเด็นที่ 4 จังหวัด กรุงเทพฯ-สมุทรสาคร  ศูนย์กลางเมืองอุตสาหกรรมอาหาร  เป็นศูนย์กลางการค้าของภาคกลาง มีข้อได้เปรียบด้วยการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาปีละหลาย 8 ล้านคน ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคกลาง  มีความพร้อมสามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางด้านกลางด้านการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวหรือ Long Stay ในอนาคตได้ เชื่อมโยงไปยังทุกจังหวัดในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือการแพทย์(Medical Tourism) เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด โดยให้ จ.ปทุมธานีเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ในภูมิภาค ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกกลุ่ม เช่น โรงพยาบาล คลินิค บริษัทท่องเที่ยว โรงแรม สถานพักฟื้น นวดแผนไทย  สปา
            ในอนาคตอันใกล้จะมีผู้สูงอายุญี่ปุ่นเดินทางมาพำนักในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ปัจจุบันเข้ามาพำนักอยู่แล้ว 3,800-4,000 คน และยังมีผู้สูงอายุประเทศอื่นอีกในสัดส่วนใกล้เคียงกัน จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนใช้จ่ายเฉลี่ยปีละ6,000-7,000 ล้านบาท
                ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุหรือวัยปลดเกษียณชาวญี่ปุ่นมีประมาณ 8 แสน - 1 ล้านคน และมีผู้ที่อายุเกิน 60ปีในญี่ปุ่นประมาณ 7-8 ล้านคน โดยสัดส่วน 18% จะชอบเดินทางไปพำนักในประเทศอื่นๆ ดังนั้น จะต้องทำให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือดอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ชาวญี่ปุ่นจะต้องเดินทางมาท่องเที่ยวให้ได้โครงการบ้านพักตากอากาศและบ้านพักคนชรา
       โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน   เหมาะต่อการตัดสินใจในการให้บริการในเวลานี้ ประเด็นที่สำคัญคือประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของชาวต่างชาติหลังเกษียณอายุมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยการพิจารณาจากเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ และรูปแบบการดำเนินชีวิต โดยจากการสำรวจพบว่าเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยเหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติหลังเกษียณอายุมากที่สุด มีดังนี้การตัดสินใจใช้รับบริการ ให้ดูแลผู้ป่วยหรือ พ่อและแม่ หรือผู้อนุบาลต่างๆนั้นจักต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการตัดสินใจ ผู้บริโภคจึงต้องร่วมกันตัดสินใจหลายคน จึงต้องใช้พฤติกรรมหมู่ ร่วม ในการตัดสินใจ   โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน  เรามีกลยุทธ์ที่ดีในการให้บริการและมีประสบการณ์ ในการดูและผู้สูงอายุในนาม  โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน  นี้ด้วยประกอบกับชื่อเสียงของ เรามีชื่อเสียง ให้ดูแลผู้สองอายุหรือผู้อนุบาล ของตน และบอกต่อแนะนำลูกค้า ตลอดมา ตัดสินใจใช้กลยุทธ์นี้ตัดสินใจทำโครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน โครงการบ้านพักตากอากาศและบ้านพัก

            ประเด็นที่ห้า การลงทุนการค้าปลีกจากนักลงทุนในและต่างประเทศ ซึ่งดำเนินโครงกรขนาดใหญ่หลายรายการ อาทิเช่น การปักธงของทุนข้ามชาติ    และทุนจากส่วนกลาง “เซ็นทรัล” ที่ประกาศลงทุน “เซ็นทรัล  และไทวัสดุ และห้างค้าปลีก แมคโคร  บิ๊กซีและโลตัส  ” อย่างเป็นทางการ ทำให้อุณหภูมิการแข่งขันของสมรภูมิค้าปลีกใน ถนนพราม 2 สมุทรสาคร  คึกคักอย่างมากในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ เพราะมูลค่าการลงทุนของทั้งสองห้างสูงเกือบ20,000 ล้านบาท และมีพื้นที่ใช้
            สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือ ทุนใน ท้องถิ่นและส่วนกลาง ต่างก็เทเม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างผิดตา    ทั้งการลงทุนใหม่    การปรับปรุง  (Renovate) พื้นที่ใหม่รวมถึงการเกิดขึ้นของคอมมิวนิตี้มอลล์(community mall) จำนวนมากติดอันดับต้นๆของประเทศ ขณะที่ฐานตลาดเดิม จังหวัด กรุงเทพมหานคร-สมุทรสาคร มีศูนย์การค้าใหญ่สุดในภาคเหนืออยู่แล้ว ซึ่งมีทั้งห้าง “พลาซ่า” พื้นที่อาคารที่ใช้สอย 175,185 ตารางเมตร ด้วยเงินลงทุน 3,000 ล้านบาท รวมถึง ลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาท
            ในอนาคตอันใกล้ภายในปี 2560-64 ห้างค้าปลีก ศูนย์การค้า และคอมมิวนิตี้มอลล์ของ จังหวัด ปทุมธานี จะมีพื้นที่ขายมากกว่า 1 ล้านตารางเมตร ยิ่งจะทำให้พื้นที่ ค้าปลีกทุกระดับใน เขต.บางบอนและ-สมุทรสาคร  ติดอันดับเติบโตมากที่สุดในภูมิภาคและการพัฒนาสนามบินดอนเมือง-สนามบินสุวรรณภูมิ ให้เจริญและทันสมัย รองรับกับ ผู้สูงอายุที่เดินท่องเที่ยวทั่วไทยและทั่วโลกซึ่งอยู่ใกล้โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน  เดินทางสะดวก
            สิ่งที่สร้างความมั่นใจให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่ เซ็นทรัล ต่างๆเช่น ถนนพระรามสมุทรสาคร  จากผลการ สำรวจวิจัยของ บริษัท อีซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารจัดการห้างสรรพสินค้าชั้นนำสัญชาติ เนเธอร์แลนด์ ระบุว่า จังหวัด กรุงเทพฯเขต.บางบอน  มีการเติบโตขึ้น อย่างต่อเนื่องมีประชากรในตัวเมืองและจังหวัด ใกล้เคียง อยุธยา-นนทบุรี-นครปฐม-สมุทรสาคร-กรุงเทพฯ มาร่วมกันค้าขายและ สร้างเศรษฐกิจร่วมกันในชุมชน รวมกัน 30 ล้านคน หรือ 500,000 ครัวเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ความต้องการของผู้บริโภค รายได้ประชากร และการก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยและปริมาณแรงานที่หลั่งไหลเข้าสู่ตัว จังหวัด
            เปรียบเทียบกับพื้นที่เป็นตารางเมตร ของช็อปปิ้งมอลล์ที่ไม่เพิ่มขึ้นในช่วง 10 ปีหลัง ทำให้เห็น ว่า จ.สมุทรสาคร-เขต. บางบอน ยังไมได้รับการตอบสนองในด้านแหล่งค้าปลีกอย่างเพียงพอ
            นอกจากนี้ ห้างพรอมเมดาฯยังได้ว่าจ้าง ที เอ็น เอสฯ และเน็กซัสฯศึกษาวิจัยข้อมูลตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่าชาว ปทุมธานี  ต้องการช็อปปิ้งมอลล์ที่แปลกใหม่ และผู้บริโภค พบว่าชาว นักท่องเที่ยว เขาค้อ ต้องกรชีอปปิ้งมอลล์ที่แปลกใหม่ และผู้บริโภคยังมีพฤติกรรมแสวงหาประสบการณ์การพักผ่อนและการช็อปปิ้งที่ตอบ สนองไลฟ์สไตล์ยุคใหม่มากขึ้น          จากปรากฏการณ์เคลื่อนตัวของทุนขนาดใหญ่ ทำให้ทุนท้องถิ่นเดิมทั้งขนาดเล็กและใหญ่ขยับตัวกันอย่างคักคักและเติบโต อย่างก้าวกระโดด
           
            จากนี้ไป จ.สมุทรสาคร เขต บางบอน จะกลายเป็นเมืองที่มีห้างค้าปลีกโตคู่กับการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์แนวใหม่ ที่ตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคที่เป็น “ไลฟ์สไตล์สมัยใหม่มากขึ้น
            ประเด็นที่6  คือความต้องการการมีบ้านพักผ่อน ของวัยทำงาน แม้ว่าในโลกนี้จะมีหลายๆสิ่งที่เราอยากได้มาเป็นเจ้าของอย่างเจ้ารถยนต์คันสวย มือถือรุ่นล่าสุด นาฬิกายี่ห้อดัง โน๊ตบุ๊ค ล่าสุด เครื่องปรับสวยๆและอื่นๆอีกมากมาย แต่ “บ้าน” ก็จัดเป็นหนึ่งในความใฝ่ฝันของใครหลายๆคน ที่อยากจะครอบครอง เพราะบ้านไมได้เป็นแค่สินทรัพย์ ทั้งๆที่บ้านสร้างด้วย อิฐ หิน ปูน ไม่มีชีวิต แต่ทำไมเรามักจะรำพึงรำพันว่า “คิดถึงบ้านเสมอๆ
สักหลัง มาดูเหตุผลที่ควรมีบ้านดีว่า “ไม่อยากเช่าบ้านไปตลอดชีวิต” แม้ว่าการซื้อบ้านสักหลังคอนโดสักห้องและมีผู้ดูแลอย่างดี ในยามเจ็บไข้และชราภาพแบบนี้  ต้องใช้เงินก้อน และกว่าจะเก็บเงินก้อนได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควร การเริ่มต้นมีบ้านหรือโลกส่วนตัวของคุณเองโดยการเช่าอยู่นั้นถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี แต่คุณรู้ไหมว่าเงินที่จ่ายค่าเช่าในแต่ละเดือนนั้น ไมได้มากไปกว่าการผ่อนบ้านในแต่ละเดือน ต่างกันตรงที่คุณได้เป็นเจ้าของบ้านด้วย ผิดกับการเช่าที่จ่ายเงินไปแล้วแลกกับการอยู่อาศัยเท่านั้น โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน    หากคุณเช่าบ้านมาสักระยะหนึ่งแล้ว ควรจริงจังในการเก็บเงินสักก้อนเพื่อซื้อบ้าน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากกว่าการเช่าอยู่ ยิ่งเช่าอยู่นานเท่าไหร่เท่ากับคุณจ่ายค่าเสียโอกาสในการมีบ้านไปมากเท่านั้น อย่าลืมว่า “บ้าน” เป็นทรัพย์สินที่มีแต่ทวีเพิ่มสูงขึ้น    “ปล่อยเช่าก็ได้ ขายต่อก็ราคาดี”    บรรดาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนั้น เท่าที่ผ่านมามูลค่ามักมีแต่จะคงที่หรือเพิ่มขึ้น การมีบ้าน คอนโดมิเนียมหรูๆ หรือ ทาวน์โฮม บ้านพักผ่อน นั้น จัดว่าเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเพราะนอกจากคุณจะได้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยแล้ว คุณยังสารถนำไปปล่อยเช่าเป็นรายได้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยแล้ว คุณยังสามารถนำไปปล่อยเช่าเป็นรายได้ต่ออีกทางหนึ่ง และคุณยังสมารถนำดอกเบี้ยที่คุณใช้ผ่อนบ้านมาหักภาษีอีกต่ออีกทาง ในขณะที่เมื่อคุณผ่อนไปเรื่อยๆจนยอดหนี้คงค้างลดลงกรรมสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของบ้านของคุณก็จะเพิ่มขึ้น ดังนั้นการซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆโครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน   นั้นมีแต่ได้กับได้เกิดขึ้นกับตัวคุณเองบ้านพัก,ห้องพัก  คือจุดเริ่มต้นของความมั่นคง
                        จะมีที่ใดที่จะเป็นจุดเริ่มต้นขอความรัก ความอบอุ่น และความผูกพัน ได้ดีเท่าที่บ้าน เพราะบ้านไม่ใช่เป็นที่พักพิงแต่ยังก่อให้เกิดความรู้สึกดี ๆ มากมายของสมาชิกในบ้าน ลองถามตัวเองว่าถามเวลาของตำแหน่งใหม่ของคุณหรือยัง ตำแหน่ง “เจ้าของบ้าน” ที่คุณเป็นหัวหน้าครอบครัว กับโลกใบเล็ก ๆของคุณที่คุณจะใช้ชีวิตหลังจากการทำงานได้อย่างอิสระ ที่มีคนคอยคุณกลับบ้าน ที่ที่มีคนรอดูละครหลังข่าวเรื่องโปรดร่วมกับคุณ ที่ที่คุณเป็นคนสำคัญที่สุด ที่ที่จะเติมเต็มเวลาและความผูกพันดีๆร่วมกัน สำหรับบางคน บ้านอาจจะหมายถึงคอนโดห้องเล็กๆ หรือทาวน์โฮม เก๋ ๆบ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว,คอนโดมิเนียมหรูๆที่แบบสวยงาม มีให้เลือกหลายแบบ ที่น่าสนใจ บ้านพักตากอากาศ สักหลังที่อยู่ไม่ไกลที่ทำงาน แต่บางคนบ้านอาจจะหมายถึงที่มีสนามรอบ ๆ มีพื้นที่สวนสำหรับปลูกต้นไม้ดอกไม้ มีที่สำหรับให้เด็ก ๆ วิ่งเล่น หรือธรรมชาติร่มรื่น ๆ ให้คุณพ่อคุณแม่ได้พักผ่อนและแอบภูมิใจในตัวคุณหากได้คำตอบว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ขอให้ความปรารถนานั้นเป็นจริงเพราะคุณเริ่มก้าวสู่ความมั่นคงแล้ว
            ค่านิยมของคนว่ายังไงก็ต้องมีบ้านเป็นเป้าหมาย เป็นเหมือนแรงผลักดัน เป็นแรงใจให้เรามีกำลังใจที่จะทำอะไรสักอย่างด้วยความตั้งใจ อดทน และมุ่งมั่นที่จะกระทำให้สำเร็จ ซึ่งจะแตกต่างจากคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต เพราะคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเอง จะรู้สึกถึงความเฉื่อยชา ไม่มีแรงผลักดันให้ตัวเองก้าวไปข้างหน้า เปรียบเหมือนกับจักรยานที่โซ่ไม่เคยหยอดน้ำมัน เวลาปั่นไปก็จะเกิดความฝืด ทำให้ไปได้อย่างช้า ๆ
            ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของคนเมืองกับพื้นที่ที่มีอยู่เท่าเดิม การจับจองพื้นที่ให้กับตัวเอง จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทุกคนต่างแสวงหาทุกวันนี้บ้านเล็กลง บ้านหลังใหญ่ก็มีแต่แพงเหลือหลาย ทางออกที่ดีที่สุดของคนเมือง นั่นก็คือการพึ่งพาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบใหม่ที่ราคาประหยัด เพื่อการใช้ชีวิตในเมืองบางทีอาจเรียกว่า “บ้าน”  ของผู้คนยุคศตวรรษที่ 20 ก็เป็นได้            โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน  อย่างไรก็ตามทั้งบ้านและคอนโดมิเนียมหรูๆ ย่อมมีทั้งข้อเด่นและด้อยตามความชอบของแต่ละบุคคล คราวนี้ เช่นเคย ดร.สมัย  เหมมั่น เตรียมข้อมูลต่าง ๆ สำหรับคนเมือง เพื่อนำไปสู่การใช้ชีวิตในบ้าน ได้รับรู้ และเข้าใจตั้งแต่วิธีการเลือก ตกแต่ง ออกแบบ ไล่ไปจนถึงการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข คุ้มค่าต่อการลงทุน ต้อนรับการท่องเที่ยวระดับ อาเซียน    
           


         ประเทศไทย เป็นจุดที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดในโลก ทั้งสังคมและวัฒนธรรม อาหารการกิน การอยู่อาศัยที่เรียบง่าย เป็นที่น่าสนใจของคนต่างประเทศเป็นทางเลือกของชนชาติอื่น ทั้งกลุ่มยุโรปและรัสเซียและตะวันออกกลาง เป็นอย่างยิ่ง  อันนี้ น่าสนใจในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ใน โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน  เขตบางบอนกรุงเทพมหานครดร.สมัย  เหมมั่น  กรรมการบริหาร        

            โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน    เปิดทางสู่...คอนโด ทันสมัย หรือในภาษาไทยทางการเรียกว่าคอนโด” ตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ได้ให้ความหมายไว้ว่า คอนโดคืออาคารชุดที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกเป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคล และกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินส่วนกลาง พูดง่าย ๆ บ้านก็เหมือนกับบ้านหลาย ๆ หลังที่อยู่ในโครงการจัดสรรที่พักอาศัย อยู่บนพื้นที่เดียวกัน ใช้พื้นที่ส่วนกลางซึ่งอาจเป็นสวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ ที่จอดรถฯ ร่วมกัน แต่จะมีกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในโครงการจัดสรร “คอนโด บ้านพักตากอากาศ ” ของตนแยกกันไป โดยใน บ้านแต่ละห้องประกอบด้วยห้องต่างๆ แตกต่างกันออกไปตามขนาดของพื้นที่ใช้สอย แต่สอยแต่ส่วนมากจะมีฟังก์ชั่นครบเหมือนกับบ้านเดี่ยวทั่วไป เจ้าของบ้าน จึง สามารถตกแต่ง ปรับปรุง ดัดแปลงบ้านตนเองได้ตามใจชอบ แต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎกติกา ที่ทางนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ผู้ดูแล จัดการพื้นที่ส่วนกลาง) กำหนดและไม่ทำความเดือดร้อนถึงเพื่อนบ้านข้างบ้านรวมถึงทรัพย์สินส่วนรวมด้วยโครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน 
            เคล็ดไม่ลับรู้ก่อนซื้อโครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน  ปัจจุบันบ้านนับเป็นปัจจัยของผู้ใช้ชีวิตในศูนย์กลางของเมือง และชานเมือง ราคาถูก เพราะช่วยเรื่องความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของคนมากขึ้น เมื่อคุณตัดสินใจจะซื้อ บ้านสักโครงการ และเข้าอยู่อาศัยสิ่งที่คุณควรคิด และตระหนักมีอยู่หลายข้อ และไม่ควรละเลย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง
            1) ทำเล ความสะดวกโครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน  โครงการบ้านพักตากอากาศและบ้านพักคนชรา ในเขตบางบอน- จ.สมุทรสาคร ใกล้สถานพยาบาล ใกล้สวนน้ำ ใกล้สนามบินใกล้ ที่ท่องเที่ยว ตลาดน้ำ ใกล้ วัดสำคัญๆใจกลางเมือง นิคมอุตสาหกรรม จะถูกพัฒนาให้เป็นเมืองใหม่ และเป็นไปได้จะมีเมืองใหม่อยู่บนพื้นที่ใกล้ๆแห่งนี้ด้วย
            เมื่อ กรุงเทพฯ-เขตบางบอน-สมุทรสาคร  จะยังคงถูกวางแนวเส้นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรม การเกษตร แต่จะตีกรอบพื้นที่การอนุรักษ์เมืองเก่าให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด พร้อมกับประสานแนวโครงการข่ายคมนาคมพัฒนาระบบรถไฟที่ทันสมัย  เพื่อเอื้อต่อระบบเศรษฐกิจ สนามบินดอนเมือง-สนามบินสุวรรณภูมิ และสถานีขนส่ง ทุกภาค  ระบบรถไฟฟ้าเมืองต่างๆมันสามารถติดต่อกันได้ง่ายๆ
เมื่อนโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้ จ.กรุงเทพฯ-เขต.บางบอน-สมุทรสาคร   เป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมอาหาร และการท่องเที่ยวและการค้าเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านทุกทาง ซึ่งในระยะ 5-10 ปี จำเป็นต้องขยายแบบ เมืองใหม่เพื่อรองรับ การเติบโตและความแออัดของประชากร    ประสิทธิภาพ สนับสนุนการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่จัดหวัด
โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน   ด้วย ซึ่งทางยกระดับ แห่งใหม่น่าจะเกิดขึ้นหลังจาก 10 ปีนับจากนี้ ส่วนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้น่าจะอยู่ในพื้นที่ โครงการ ถนนเรียบชาย ทะเล  ที่จะมีถนนวงแหวนรอบนอกเชื่อมโยงอีก 1 เส้นระหว่างถนนกาญจนา- จังหวัด สมุทรสาคร และถนนหลักผ่านหน้าโครงการเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทย สะดวกมากๆ  ผ่านหน้าโครงการเดินทางสะดวกเพิ่มอีกเส้น 
2.            ราคา – งบประมาณ ที่โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน โครงการควบคุมต้นทุนนับเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่น ดร.สมัย  เหมมั่น กล่าวว่า การใช้ราคาที่ต่ำกว่าเป็นกลยุทธ์การตลาดถือว่าเปรียบคู่แข่งในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน
3.            โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน เป็นแบบอย่างที่ดี นั้นออกแบบภายในแต่งสวย ที่แบบสวยงาม มีให้เลือกหลายแบบ ที่น่าสนใจคอนโด บ้านพักผ่อนตากอากาศสำหรับผู้สูงอายุ เหมาะอากาศดีมากโครงการบ้านพักตากอากาศและบ้านพักคนชรา โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน   เหมาะต่อการตัดสินใจในการให้บริการในเวลานี้ ประเด็นที่สำคัญคือประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของชาวต่างชาติหลังเกษียณอายุมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยการพิจารณาจากเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ และรูปแบบการดำเนินชีวิต โดยจากการสำรวจพบว่า 3 เหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยเหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติหลังเกษียณอายุมากที่สุด มีดังนี้การตัดสินใจใช้รับบริการ ให้ดูแลผู้ป่วยหรือ พ่อและแม่ หรือผู้อนุบาลต่างๆนั้นจักต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการตัดสินใจ ผู้บริโภคจึงต้องร่วมกันตัดสินใจหลายคน จึงต้องใช้พฤติกรรมหมู่ ร่วม ในการตัดสินใจ  โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน   เรามีกลยุทธ์ที่ดีในการให้บริการและมีประสบการณ์ ในการให้บริการโครงการบ้านพักตากอากาศและบ้านพักคนชรา   นี้ด้วย ประกอบกับชื่อเสียงของ บ้านทองทิพย์ มีชื่อเสียง ที่ดีจึงมีลูกค้า มากถึง 300 ชีวิตที่ฝากชีวิตไว้กับ บ้านทองทิพย์  ให้ดูแลผู้สองอายุหรือผู้อนุบาล ของตน และบอกต่อแนะนำลูกค้า ตลอดมา ตัดสินใจใช้กลยุทธ์นี้ตัดสินใจทำ โครงการบ้านพักตากอากาศและบ้านพักคนชรา  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการตลาดยุค AEC ในปัจจุบัน
        “ปกติแล้วขึ้นอยู่กับราคาของทำเล ทีดิน การก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวก” ส่วนเรื่องงบประมาณขึ้นอยู่กับตัวคนซื้อว่าตั้งงบประมาณไว้ในใจเท่าไหร่ “คิดละเอียดเป็นตารางเมตรจะดีมาก เพราะงบนี้จะบอกด้วยว่า ควรซื้อที่พักอาศัย  โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน  แน่นอนว่า แต่ละคนมีงบประมาณต่างกัน ราคาตำแหน่งก็ต่างกัน
            “ปัจจุบัน โครงการจัดสรรใจกลางเมืองและชานเมืองแถว เขต.บางบอน  ต่อตารางเมตรค่อนข้างสูง แต่ว่ามันจะมีโครงการจัดสรร ที่ราคาต่ำไปอีกนิดหนึ่ง หากยังมี บรรยากาศ ที่ดีใกล้เคียงกัน   “ถ้าเป็นคนมีงบน้อย ก็คงต้องดูต่อไปถึงเรื่องพื้นที่ใช้สอยต่อตารางเมตร” ไม่ต้องดูหลาย ๆ ที่ก็ดีเหมือนกัน ตัดสินใจว่า ราคาและสิ่งต่าง ๆ ถูกใจมากสุดนอกจากนี้อย่าลืมนึกไปถึงเรื่องเงินจอง เงินทำสัญญา เงินดาวน์ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์ และค่าบำรุงรักษาส่วนกลางคิดว่า ไม่เกินความสามารถ เท่าไหร่ต่อตารางเมตร ทำ เลือกโครงการควบคุมต้นทุน เสนอราคาที่ต่ำตอบสนองของผู้บริโภค เพียง ค่าแรกเข้า เริ่มตันที่ 599,999 บาทต่อราย ทำให้ได้เปรียบคู่แข่ง ที่นำเสนอสินค้าประเภทเดียวกัน จำหน่าย มีส่วนต่างกันถึง 600,000 บาท

            3.)  ตำแหน่ง ห้องโครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน   ดรสมัย เหมมั่น บอกว่าแต่ละโครงการออกแบบแตกต่างกัน ตำแหน่งแม้จะเป็นสิ่งที่ดูยากที่สุด แต่ควรดูเยอะๆสุดเหมือนกัน อีกทั้งนึกถึงตัวเองมากที่สุดคิดว่าเมื่อย้ายไปอยู่แล้วจะมีความสุขไหม” ตรวจดูให้รอบๆ ว่าบ้านที่อาศัย ที่เราเลือกเป็นอย่างไร มีลม มีแสงไหม บางคนอาจไม่ชอบให้แสงเข้าห้อง ในตอนบ่าย เพราะจะทำให้บ้านร้อนมากหรือห้องบางมุมไม่มีแสงแดดเข้าเลยทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย “ฉะนั้น ผู้ประกอบการ จัดการออกแบบที่ลดปัญหาสิ่งนี้ มีจุดเด่น เวลาซื้อพนักงานขายอาจจะบอกเลยว่ามุมนี้ ได้แสดง ได้ลม ได้อากาศ หรือเพดาน หรือ เพดานต่ำเกินไปไหม” เลือกหลังมุม หน่อยอาจจะได้วิวทัศน์ดี สามารถเปิดหน้าต่างรับลมได้ดี ส่วนเรื่องรูปลักษณ์อาคารก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการ ตัดสินใจ “เลือกให้ตรงกับใจเรา หรือเลือกแบบกลางๆ ขึ้นอยู่กับรสนิยมด้วย
            พื้นที่ใช้สอย โครงการจัดสรรคอนโด โดยทั่ว ๆ ไป ต้องใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยทุกตารางเมตรให้คุ้มค่ามากที่สุด เหตุเพราะ พื้นที่น้อยที่จำกัด ฉะนั้น ควรต้องเลือกและดูอย่างละเอียดถี่ถ้วน แต่ก็ใหญ่กว่าบ้าน ทั่วไปที่ โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน ทำอยู่ ที่มีความชำนาญมากเป็นพิเศษพิจารณาให้แน่ใจว่า  โครงการเขาออกแบบมาอย่างดี น่าอยู่ คิดวิเคราะห์สัดส่วนพื้นที่ใช้สอย ก่อนออกแบบดีกว่าทุกโครงการใน ทำเล เดียวกัน เพราะขนาดพื้นที่ห้องมีผลต่อผู้อยู่อาศัย ไม่ว่าคุณจะอยู่คนเดียวหรือ 2 คน” ผู้ประกอบการออกแบบที่มีประสบการณ์เยอะ ทุกครั้งก่อนออกแบบ พวกเขาต้องมานั่งนึกการใช้ชีวิตประจำวันของคน ว่ามีความต้องการอะไรบ้าง ดูความเหมาะสมทุกอย่างว่า อะไรควรวางตรงไหน” โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน   มีการกำหนดดีไซน์ไว้ตายตัวว่าอะไรต้องวางตรงไหน ถ้าจัดวางไม่ดี    หรือไม่มีกฎข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรด้วย มิฉะนั้น จะกลายเป็น .สลัม ตากอากาศ   ” แทนออกแบบให้ระเบียงหน้าชั้นสองส่วนเรื่องของระเบียงทั้งสองยืนยันจะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีก็ทำให้ความเป็นอยู่สมบูรณ์ขึ้น “ มีระเบียงก็ดี เพราะนั่นคือส่วนที่ทุกคนอยากได้เอาไว้วางแอร์ หากเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ มีระเบียงก็ดีไม่หลอกเพราะให้ความสดชื้น เป็นธรรมชาติ แต่ถ้าไม่มี ก็พิจารณาเอาว่าทางโครงการเขาจัดสวน หรือสถานที่พักผ่อน และอื่นๆ ตามที่เราต้องการหรือไม่ นอกจากนี้หน้าต่าง น่าจะมีหลายๆ บานเอาไว้เปิดรับลมธรรมชาติ “วันธรรมดา ตื่นเช้ามาทุนคนอาจไม่ค่อยรู้สึกอะไร แต่ถ้าเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ แล้วต้องอยู่ห้อง คิดดูว่าเราจะอยู่อย่างไรโดยไม่มีหน้าต่าง เปิดแอร์ ก็ให้ความรู้สึกไม่เหมือนกัน ทางที่ดีห้องนอนกับห้องพักผ่อนควรมีหน้าต่างเยอะๆ เอาไว้ชมวิวได้ด้วยเป็นที่สุด “ทั้งนี้ เรื่องความสะอาดในพื้นที่ต่างๆ จำเป็นมากโดยเฉพาะพื้นที่ส่วนครัวกับพื้นที่พักผ่อน ต้องแยกส่วนกันเด็ดขาด อีกทั้งครัวควรมีท่อระบายอากาศที่ดี ไม่มีกลิ่นเหม็นขณะทำอาหาร “ ห้องน้ำก็แยกพื้นที่เปียก พื้นที่แห้งเพื่อความสะดวกและสุขสะดวกสุขอนามัยในการใช้สอย ดร.สมัย เหมมั่น กรรมการให้คำแนะนำการเลือกหาที่ดีๆ
            5. ชื่อเสียงผู้ประกอบการ – การก่อสร้างโครงการบ้านพักตากอากาศและบ้านพักคนชรา ทุกวันนี้ภาพรักษ์ของผู้ประกอบการ ถือว่ามีความสำคัญอันดับต้นๆ ที่ต้องพิจารณา เพื่อประกอบการตัดสินใจ” จุดนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนกลัว บางทีจองแล้วสร้างไปครึ่งเดียว เกิดหยุดสร้างกลางคัน เพราะงบหมด “ ทุกโครงการ เริ่มเปิดโครงการที่ 1 ถึง 10จำหน่ายหมดทุกโครงการมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ทีมงานบริหารงานมกกว่า 10 ปียอดโครงการรวมแต่ละโครงการมากกว่า 2,500 ล้านบาท มีประสบการณ์ที่ดีทั้งสถาบันการเงินและชื่อเสียงการตอบรับของลุกค้าที่ตอบสนองที่ดีตลอดมา” ต้องดูย้อนกลับการเงิน และชื่อเสียงการตอบรับของลูกค้าที่ตอบสนองที่ดีตลอดมา “ ต้องดูย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ที่เขาทำ ความน่าเชื่อถือต่อธนาคาร ระบบการเงิน งบการก่อสร้าง
บางบริษัทที่เปิดทำโครงการใหม่ๆ อาจไม่ค่อยทราบหรือละเลยรายละเอียด บางอย่าง เมื่อสร้างไปทำให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง แต่ผู้ประกอบการที่ผ่านมาประเภทนี้มานาน มักจะรู้ว่าอะไรดีไม่ดี “บางแห่งเป็นบริษัทที่ไม่ได้ทำแบบครบวงจรคือขายโครงการเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้จัดการในส่วนนิติบุคคล ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการบริหารพื้นที่ส่วนกลาง” เช่นนั้นบริษัทที่ดีควรดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอาคารชุด โครงการที่ดี มีผู้พัฒนา และบริการจัดการอาคารที่ดี นั้นเท่ากับ ตัวคุณได้เลือกเพื่อนบ้านที่มีรสนิยมเหมือนกันแล้วส่วนหนึ่ง “ เหมือนกับการสกรีนคนรอบแรกการคัดเลือกลูกค้าของ หรือเลือกกลุ่มเป้าหมาย “ รวมถึงคุณอาจสอบถามจากบริษัทที่ดูแล ได้ว่า วัสดุที่ใช้ก่อสร้างมีความแข็งแรง คงทนเพียงใด เป็นวัสดุชนิดไหน หรือ วัสดุที่ใช้กั้นห้องมีความหนาเพียงใด มีเสียงเสร็จไม่สามารถทำได้ “ เพราะนี่คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อาศัย โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน 
            6) พื้นที่ส่วนกลางและระบบสาธารณูปโภค โครงการ เรื่องราวเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด สำหรับผู้จะเข้าอยู่อาศัย แต่ส่วนใหญ่ มักไม่ศึกษารายลเอียดทรัพย์สินส่วนกลางซึ่งมีผลกระทบอย่างมากบางโครงการเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบการ ผู้ซื้อต้องเสียค่าใช้จ่ายกับทรัพย์สินนั้น ถ้าไม่กระทบกับชีวิตและความสุขของเจ้าของร่วมอื่นๆ ก็ไม่น่ามีปัญหา แต่ส่วนมากมักมีความเห็นไม่ตรงกัน “รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ก็มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตแต่ละวัน “ ตรวจสอบระบบน้ำ ระบบไฟเป็นอย่างไร ในกรณีที่อยู่ชั้นสูงๆ น้ำประปาไหลแรงเพียงพอหรือไม่ “ ดร.สมัย เหมมั่น  รองกรรมการบริษัท ฯ เน้นหนัก ก่อนลูกค้าย้ายเข้าไปอยู่ใน หากเกิดไฟดับ มีระบบไฟฉุกเฉินเพียงพอหรือไม่ การรักษาความปลอดภัยเข้มงวดไหม รวมไปถึงเรื่องการจัดเก็บขยะ การจัดส่งไปรษณีย์ มีการติดตั้งเครื่องตรวจควันหรือหัวฉีดน้ำในตัว อาคารหรือไม่ ทางบันไดหนีไฟได้มาตรฐานเพียงใด “นอกจากนี้สอบถามที่จอดรถมีเพียงพอต่อจำนวนคนที่พัก ให้ความสำคัญเป็นอย่างที่สุด จึงสร้างถนนเมน กว้าง 14 เมตร ตลอดโครงการ ส่วนถนนซอย กว้าง 9เมตร กว้างมากที่สุด ในโครงการจัดสรรยื่นจนทะเบียนการจัดสรร ระบบบำบัดน้ำ เลือกใช้ ถังบำบัดของ พลัส  สองจุดรวมที่ไม่มี โครงการใดทำมาก่อน เพราะคำนึงธรรมชาติที่เป็นสำคัญ พร้อม สวนสาธารณะที่มีต้นไม้ใหญ่ที่สวยงามร่มรื่นมากมายเป็นรูปประธรรม ประเด็นขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนแต่ควรดูเพิ่มเติมสักนิดมีถนนกว้างมากๆไหม มีลานจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อหรือไม่ เพราะบางครั้งอาจะทำให้คุณรำคาญใจก็เป็นได้ ที่ต้องมาแย่งจอดรถกับคนภายนอก
            7) สัญญานิติกรรม ที่ โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน   เลือกใช้กับลูกค้า โดยปกติผู้ซื้อทั่วไปมักละเลยต่อรายละเอียดของสัญญา เนื่องจากมีเนื้อหาค่อนข้างมาก และเป็นตัวบทกฎหมายส่วนใหญ่ทางที่ดีควรมีนักกฎหมายแนะนำ หรือไม่มีก็อ่านให้ละเอียด เพื่อทราบถึงสิทธิ ผลประโยชน์ ที่คุณได้รับหรือเสีย ผลประโยชน์ของคนซื้อ “ กรณีของ โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน    กำหนดใช้สัญญา ส..บ ที่คุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลักไม่ทำสัญญาเอง
            8) ระเบียบเงื่อนไขและนิติบุคคล อาคารชุดอย่างไรก็ตาม ระเบียบข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ จะแตกต่างกันไปแต่โครงการจัดสรร และคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าทุกโครงการจัดสรร จะต้องจัดตั้งนิติบุคคลข้าดูแลทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง “  ผู้ซื้อต้องทราบว่าหลังจากรับมอบโครงการใครจะเป็นผู้เข้ามาดูแลเรื่องต่างๆ ในโครงการจัดสรร “อธิบายถึงวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายพื้นที่ส่วนกลางทุกอย่าง และต้องทราบถึงค่าใช้จ่ายส่วนกลางเท่าไหร่ต่อเดือน สนับสนุนให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลที่ทุกโครงการตลอด “ การบริหารค่าใช้จ่ายส่วนกลางของนิติบุคคลจะคำนวณจากค่าใช้จ่ายส่วนกลางของนิติบุคคลจำคำนวณจากค่าใช้จ่าย โดยเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากตัวเลขของค่าใช้จ่าย ซึ่งมีการวางแผนตั้งแต่เริ่มแรกว่าต้องมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ ก่อนนำไปหารเป็นตารางเมตรก็จะรู้ทันทีว่าราคาเท่าไหร่และที่ ต้องทราบถึงระเบียบถึงระเบียบข้อปฏิบัติ และข้อห้ามนิติบุคคล เอาไว้ก่อนซื้อด้วย ว่าเข้ากับ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันของคุณหรือไม่.. ก็คุณต้องใช้ชีวิตที่นี่อีกนาน “       
    โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน   เป็นคนกำหนดระเบียบกลางตามกรมส่งการจัดสรรกำหนดและจะเป็นคนกำหนดระเบียบต่างๆ ขึ้น อาทิ ห้ามเปิดร้านเตาแก๊ส ห้ามวางแอร์ ออกนอกอาคารห้ามจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น ห้ามตากผ้า ห้ามเลี้ยงสัตว์เป็นต้น จากนั้นเมื่อทางโครงการแต่งตั้งนิติบุคคลเข้ามาดูแล ทางโครงการก็จะบอกถึงกฎระเบียบส่วนกลางให้นิติบุคคลทราบต่อไป” กฎระเบียบคร่าวๆได้รู้ เน้นความปลอดภัยของลูกบ้าน เป็นหลัก
            9) เลือกบ้านห้องตกแต่งเสร็จกับห้องเปล่า โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน  “ขึ้นอยู่กับความพอใจ และไลฟ์สไตล์ของผู้ซื้อ เพราะแต่ละคนที่ซื้อ ไม่ว่าจะแต่งเสร็จหรือห้องเปล่า ก็ต้องมีงบเตรียมไว้บ้างแล้ว “ สิ่งที่เห็นอันดับแรกคือราคาต่างกัน เพราะห้องตกแต่งเสร็จจะบอกค่าออกแบบ ค่าช่าง ค่าเฟอร์นิเจอร์เสร็จสรรพ ส่วนห้องเปล่าเป็นห้องโล่ง ผู้ซื้อต้องตกแต่งเอาทั้งหมด
            “ หากโครงการไหนมีห้องตกแต่งเสร็จเยอะ ราคาเฉลี่ยทุกอย่างก็ถูกลง สมมุติกระเบื้องเขาซื้อมาครั้งหนึ่งเยอะๆ สักพันตารางเมตรกับซื้อเอง 20 ตารางเมตร ราคามันต่างกันอยู่แล้ว ค่าแรงก็เหมาเฉลี่ย” หรือหากคุณมีงบประมาณ แต่งเองก็ได้ แต่ถ้าไม่มีถึง เลือกที่ทาง ออกแบบที่มีความโดดเด่นแบบ โมเดิลที่ไม่มีใครเหมือนในย่านนี้ ที่เหมาะสมราคาที่สนใจ บ้านพักตากอากาศ  “ สิ่งที่ลูกค้าชอบแบบตกแต่งเสร็จก็คือเข้ามาแล้วไม่ต้องการทำอะไรยกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว เข้าอยู่ได้ทันที “ แถมเลือกได้เหมือนกัน เพราะก่อนสั่งตกแต่ง บางโครงการจะให้เลือกว่าเอาเฟอร์นิเจอร์แบบไหนเช่น กระเบื้องปูพื้น สีผนัง “ จุดนี้เอง ทำให้แต่ละห้องมีข้อต่างกัน “ส่วนคนซื้อห้องเปล่า ตกแต่งเอง อาจได้ไลฟ์สไตล์ที่ถูกใจ โดนใจ ไม่ซ้ำใคร “ เพราะคุณเป็นคนกำหนดงบประมาณเอง อยากได้อะไร ชอบแบบไหน ก็ซื้อมาตกแต่ง แต่ต้องดูละเอียดเรื่องพื้นที่ใช้สอยด้วย แบบแปลน รายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ที่ต้องคิด แก้ปัญหาเอง” สำคัญที่สุด ต้องอยู่สบาย มีความสุขโครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน จัดนักออกแบบที่มีความสามารถในการออกแบบบ้านพักตากอากาศและบ้านพักคนชรา ที่ต้องการออกแบบบ้านพักคนชราเอง ที่สำนักงานก่อสร้างพร้อมคำชี้แนะที่มีความรู้ พร้อมให้คำตอบกับลูกค้า
            10.  ตรวจสอบ ก่อนรับสิทธิ์เข้าอยู่ โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน 5 เมื่อสร้างเสร็จ ก็เตรียมย้ายเข้าอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องของเจ้าของโครงการกับผู้ซื้อที่ต้องตรวจสอบทุกอย่างด้วยความละเอียดถี่ถ้วนว่า สิ่งที่เขาก่อสร้างถูกต้องตามแปลน ของ มีอะไรแก้ไขหรือไม่ปกติงานพวกนี้เป็นงานฝีมือ ไม่ใช่งานเครื่องจักรที่ปั๊มออกมาแล้วจะเหมือนกัน ผนังบางส่วนอาจฉาบไม่เรียบบ้าง ก็ดูว่า ดูดี ไม่มีปัญหาก็ทำเรื่องขอกรรมสิทธิ์ไป
            ปกติคนทำ โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน  การก่อสร้างมีปัญหาหรือจะปรับเปลี่ยนอะไรเขาจะแจ้งลูกค้าก่อน เพื่อคุยกัน เช่นกระเบื้องที่เราสั่งหมดสต็อก ไม่มีผลิตเพิ่ม ทางโครงการจะเอากระเบื้องสีที่ใกล้กันมาแทน
มองว่าสเปคสินค้าที่เอามาเปลี่ยน คุณภาพต้องไม่ต่ำกว่าเดิม หรือเท่าเดิม” หากมีปัญหาก็แย้งไป ไม่ต้องสิทธิ์ เพราะเป็นสิทธิ์ของลูกค้าเอง หากทำไม่ตรงตามสัญญา ไม่ต้องกังวล เพราะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่ เมื่อคิดจะซื้อโครงการจัดสรร วาดหวัง และคิดว่ารายละเอียดทุกอย่าง ต้องเหมือนกับห้องตัวอย่างซะหมด ดร. สมัย เหมมั่น รองกรรมการ ให้ข้อคิด


         วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค (SWOT Analysis)          
โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน   จุดเด่นหรือจุดอ่อน (Strengths)ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนด   กลยุทธ์การตลาดนี้ (ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้)
            จุดด้อยหรือจุดอ่อน (Weaknesses) ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัทซึ่งบริษัท จะต้องหาวิธีในการปัญญานั้น (ยังไม่สามรถเปิดเผยข้อมูลได้)
            โอกาส (Opportunities)ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม ภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ ประใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น (ยังไม่สามรถเปิดเผยข้อมูลได้)
            อุปสรรค (Threats) ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น (ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้)
            กลยุทธ์ทางการตลาด เป็นแผนการดำเนินการใช้ช่วงระยะสั้น 3-6 เดือนโดยจะดำเนินการหาข้อมูลทางการตลาด เตรียมช่องทางการขาย เครื่องมือเครื่องใช้ทางด้านการตลาด เตรียมช่องทางการขาย เครื่องมือเครื่องใช้ทางด้านการตลาด โดยทำการทดสอบเชิงรุกแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มลูกค้ารวมเป็นการปรับปรุงภาพลักษณ์และคุณภาพของโครงการ และการจัดสรรระบบงานของโครงการเป็นหลัก ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.จัดทำและดำเนินการติดตั้งป้ายบอกทางขนาดเล็กเข้าโครงการ ขนาด 40x40 ซมทำการติดตั้ง ทางเข้าโครงการด้านหน้า ผ่านลัดเลาะหมู่บ้านไปจนถึงซุปเปอร์ถนนเมนหลัก
2. จัดทำป้ายหน้าโครงการ ธงสี และธงริ้วเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโครงการ
3. จัดทำป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่โฆษณาโครงการ จำนวนxxจุด
4. ปรับปรุงภาพลักษณ์ของโครงการโดยการปรับปรงบริเวณพื้นที่แปลงขายให้สวยงามตามความเหมาะสม และปรับปรุงระบบไฟแสงสว่าง รอบแปลงขายรวมทั้งบริเวณอาคารสำนักงานขาย
5. จัดทำเอกสารประกอบการขายและจัดหาเครื่องมือในการขาย
6. จัดหาสถานที่เพื่อทำแผนการขาย
7.จัดหาพนักงานขายแบบชั่วคราวเฉพาะกิจกรรมแต่ละครั้ง จำนวน x คน
8. จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการขาย เช่นยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ์

กลยุทธ์ทางด้านการขาย จัดการขายโดยแบ่งเป็นการขาย แบบขายตรงและแบบขายแบบผ่านตัวแทน โดยการขายตรงจะใช้การขายบนอินเตอร์เน็ตและการจัดบูธการขายในงานอีเว้นท์ ต่าง ๆ รวมทั้งการตั้งจุดขาย ณ กลุ่มเป้าหมายหลักเพื่อนำเสนอโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียมหรูๆที่แบบสวยงาม มีให้เลือกหลายแบบ ที่น่าสนใจ บ้านพักคนชรา ให้กลุ่มเป้าหมายด้านการขายแบบผ่านตัวแทน(ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้)แผนการตลาดเนื่องจากในระยะเริ่มต้นยังไม่มีบ้านตัวอย่างให้กับลูกค้าชม จะใช้วิธีการขายที่ดินแล้วให้ลูกค้าเลือกแบบบ้าน ตามที่เราได้คัดเลือกมาโดยจัดหาแบบบ้านที่สวยงามและเหมาะสมเช่น แบบบ้านสำเร็จรูป แบบบ้านประหยัดพลังงาน โดยเน้นความเป็นโม ดำเนินการขอความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนเพื่อให้มาจัดงานต่าง ๆ มีความสุข คุ้มค่าต่อการลงทุน ต้อนรับการท่องเที่ยวระดับ อาเซียน AEC  ทั้งสังคมและวัฒนธรรม อาหารการกิน การอยู่อาศัยที่เรียบง่าย เป็นที่น่าสนใจของคนต่างประเทศเป็นทางเลือกของชนชาติอื่น ทั้งกลุ่มยุโรปและรัสเซียและตะวันออกกลาง เป็นอย่างยิ่ง  อันนี้ น่าสนใจในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เหมาะต่อการตัดสินใจในการให้บริการในเวลานี้ ประเด็นที่สำคัญคือประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของชาวต่างชาติหลังเกษียณอายุมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยการพิจารณาจากเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ และรูปแบบการดำเนินชีวิต โดยจากการสำรวจพบว่า 3 เหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยเหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติหลังเกษียณอายุมากที่สุด มีดังนี้การตัดสินใจใช้รับบริการ ให้ดูแลผู้ป่วยหรือ พ่อและแม่ หรือผู้อนุบาลต่างๆนั้นจักต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการตัดสินใจ ผู้บริโภคจึงต้องร่วมกันตัดสินใจหลายคน จึงต้องใช้พฤติกรรมหมู่ ร่วม ในการตัดสินใจโครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน เรามีกลยุทธ์ที่ดีในการให้บริการและมีประสบการณ์ ในการให้บริการมาร่วม 20 ปีในการประกอบอาชีพในการดูและผู้สูงอายุในนาม บ้านทองทิพย์ และร่วมบริหารโครงการ และทีมบริหารทั้งหมดเรามีประสบการณ์ที่ยาวนาน ในการประกอบอาชีพ และประสบความสำเร็จอย่างมากมาย

                     
หลักการบริหารที่ใช้ในธุรกิจ ของโครงการดังนี้

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน 
มองการพัฒนาการการจัดการภาครัฐแนวใหม่จะเห็นว่า พัฒนามาจากการจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะการจัดการภาครัฐในแนวทางการจัดการเพื่อการปลดปล่อยและแนวทางการจัดการทีมุ่งเน้นตลาด และการจัดการภาครัฐทั้ง 2 แนวทางนี้ก็มีรากฐานมาจากทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ และเศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่ หรือเศรษฐศาสตร์องค์การ มีลักษณะเด่นคือ ความพยายามแก้ปัญหาของระบบราชการแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพและการให้บริการประชาชน ซึ่งหัวใจสำคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ก็คือ การปฏิรูประบบราชการนั้นเอง
ดังนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ แนวโน้มการเปิดเสรีในด้านต่าง ๆ เศรษฐกิจไร้พรมแดน การแข่งขันในเวทีโลกรุนแรงมากขึ้น เศรษฐกิจ สังคมเข้าสู่ยุคแห่งการเรียนรู้ กระแสสังคมเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยการบริหารจัดการแนวใหม่ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องเพิ่มศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป


2. ทฤษฎีองค์การ
ความรู้เกี่ยวกับ องค์การ
1.ความหมายขององค์การ หมายถึง หน่วยงาน อาจจะเป็นภาครัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ  กลุ่มคนที่มารวมตัวกัน ภายใต้โครงสร้าง โดยมีเป้าหมายบางสิ่งบางอย่าง ที่ต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์
2.องค์ประกอบขององค์การ
2.1 จุดมุ่งหมายของโครงการ หรือวัตถุประสงค์ที่มีการจัดตั้งองค์การและเป็นทิศทางในการทำงาน ตลอดจนเป็นทิศทิศทางของการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในองค์การ องค์การหนึ่ง องค์การอาจจะมีจุดมุ่งหมายได้มากกว่า 1 ข้อ หลัก ๆ มี 3 ข้อ คือ
                            - เพื่อแสวงหากำไร
                            - เพื่อบริการลูกค้า
                          - เพื่อช่วยเหลือสังคม
                             2.2 โครงสร้างขององค์การ คือ ระบบให้ความสำคัญของคนที่เข้ามาทำงานร่วมกันในองค์การว่าใครมีความสำคัญใครเป็นหัวหน้า ใครเป็นลูกน้อง ใครเป็นผู้ออกคำสั่ง ใครเป็นผู้รับคำสั่ง โครงสร้างขององค์การจะเป็นตัวที่ทำให้เห็นระบบงานทั้งหมดขององค์การ ว่าเริ่มต้นตรงไหน
ส่งต่อไปที่ใคร และสิ้นสุดที่ไหน โครงสร้างขององค์การอาจจะถูกจัดลำดับโดยใช้ความสำคัญของคนหรือความสำคัญของงานก็ได้

                             2.3 บุคลากร บุคคลกับองค์การต้องไปด้วยกัน ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน
                             2.4 สภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมภายนอก
                      -สภาพแวดล้อมทั่วไป คือแรงผลักดันที่อยู่ภายนอกองค์การ แต่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์การหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เช่น อิทธิพลทางการเมือง กฎหมายและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม
                      -สภาพแวดล้อมที่มีโดยตรงต่อการดำเนินการขององค์การ เช่น ลูกค้าหรืผู้รับบริการ วัตถุดิบ ตลาดแรงงาน
สภาพแวดล้อมภายใน  หมายถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุ เทคนิคการจัดการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
3.ลักษณะขององค์การ มี 5 ลักษณะ คือ
             3.1 องค์การเป็นลักษณะของกลุ่มบุคคล ที่มาทำงานร่วมกัน โดยมีความเชื่อว่า คนเพียงคนเดียวไม่สามารถกระทำสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองได้ เพราะฉะนั้นเมื่อมีกลุ่มบุคคลในองค์ก็การก็ย่อมเกิดการขัดแย้งเกิดขึ้น ทั้งในลักษณะที่เป็นPersonal conflict และ Technical conflict เพื่อทำให้องค์การเกิดการพัฒนา อาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ได้
             3.2 องค์การเป็นโครงสร้างของความสัมพันธ์ คือ คนที่เข้ามาอยู่ร่วมกันต้องมี การกำหนดความสัมพันธ์ของคนและงานต่างๆทที่อยู่ภายในองค์การนั้นว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
          3.3 องค์การเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารหรือการจัดการ องค์การเป็นขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งของการบริหารและการบริหารจัดการก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์การเช่นกัน โดยอาจจะเอาหลัก POSDCORB MODEL เข้ามาใช้
                          P Planing
                          O Oganizing
                          S Staffing
                          D Directing
                          CO Co-ordinating
                          R Reporting
                          B Budgeting
             3.4 องค์การเป็นกระบวนการ เมื่อมีการจัดองค์การก็ต้องนำเทคนิคการบริหารจัดการมาใช้ ( การบริหารเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ ) โดยการกำหนดเป็นขั้นตอน เป็น 5 ขั้นตอน คือ
                  1.การกำหนดเป้าหมาย ที่ชัดเจนว่าเน้นด้านไหน อย่างไร
                  2.การแบ่งงาน เป็นฝ่ายต่างๆที่ชัดเจน เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดหา
                  3.การจัดบุคคลเข้าทำงาน ให้ตรงกับความรู้และความสามารถของบุคคล
                  4.การสร้างความสัมพันธ์ กำหนดความสัมพันธ์ของอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของแต่ละตำแหน่ง
             3.5 องค์การเป็นระบบระบบหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ คือ
                  - ระบบเปิด คือ จะให้ความสนใจสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
                  - ระบบปิด คือ ให้ความสนใจสภาพแวดล้อมภายในองค์การเพียงอย่างเดียว
4.ประเภทขององค์การ
             4.1 แบ่งตามการจัดระเบียบภายในองค์การ
                          4.1.1 องค์การที่เป็นทางการ ( รูปนัย ) คือ มีการจัดตั้งโดยมี กฎหมายรองรับ มีการกำหนดโครงสร้างที่ชัดเจน มีการกำหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ( ภายในองค์การที่เป็นทางการจะมรองค์การที่ไม่เป็นทางการแทรกอยู่เสมอ )
                          4.1.2 องค์การที่ไม่เป็นทางการ (อรูปนัย) เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นจากความสัมพันธ์ของกลุ่มคนในองค์การ ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบมารองรับ เช่น สโมสร ชมรม กลุ่มต่างๆ อาจแบ่งเป็นกลุ่มได้ 2 กลุ่ม คือ องค์การสาธารณะและองค์กรเอกชนหรือเอกชนธุรกิจ              4.2 แบ่งโดยการถือกำเนิด
                          4.2.1 องค์การแบบปฐม คือ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่น ครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล ศาสนา
                          4.2.2 องค์การแบบมัธยม คือ มนุษย์จัดสร้างขึ้น
5.วัตถุประสงค์ขององค์การ
             5.1 ทางเศรษฐกิจหรือกำไร
             5.2 ทางด้านบริการ
             5.3 ทางด้านสังคม เช่น ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน
6. ความสำคัญขององค์การ
          6.1 ด้านการระดมสรรพกำลัง เป็นแหล่งรวมทรัพยากรทางด้านการบริหาร
          6.2 สร้างความเข้มแข็งหรืออำนาจในการดำเนินกิจกรรม เป็นการสร้างอำนาจในการแข่งขันหรือต่อรองกับหน่วยงานอื่นๆ
             6.3 เป็นหน่วยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางการผลิตที่ทันสมัยและประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอ
             6.4 เป็นแหล่งพัฒนาทักษะการทำงาน
7.ความแตกต่างระหว่างทฤษฎีองค์การและพฤติกรรมองค์การ
        ข้อแตกต่าง ระหว่างทฤษฎีและพฤติกรรม
              1.ทฤษฎีองค์การ คือ การศึกษาองค์การในระดับมหัพภาค หน่วยในการวิเคราะห์ คือ
                          1.หน่วยงานย่อยในองค์การ
                          2.องค์การทั้งองค์การ
              2.พฤติกรรมองค์การ คือ การศึกษาองค์การระดับจุลภาค หน่วยในการวิเคราะห์ คือ
                          1.บุคคล ( ปัจเจกบุคคล )
                          2.กลุ่มในองค์การ
8.ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษาองค์การ
             8.1 ทัศนะเชิงความสมเหตุสมผลตามสถานการณ์ เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้น ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้องค์การมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และรักษาสถานภาพขององค์การไว้ได้
             8.2 ทัศนะของมาร์กซีสม์ เป็นการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์และอำนาจ
             8.3 ทัศนะเชิงเศรษฐศาสตร์ต้นทุนของธุรกิจ เป็นทัศนะที่เน้นทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งพัฒนามาจากแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ 
ทฤษฎีองค์การ
1. ทฤษฎีสมัยดั้งเดิม เป็นยุคพื้นฐาน จุดเน้น คือ
          1.ให้ความสำคัญและศึกษาองค์การที่เป็นทางการเท่านั้น
          2.มุ่งค้นหาวิธีการบริหารองค์การว่าทำอย่างไรองค์การจะมีประสิทธิภาพ (การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ )และประสิทธิผลสูงสุด ( ได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ )
          3.มองพนักงานเปรียบเสมือนเครื่องจักรและเชื่อว่าปัจจัยที่จูงใจคนได้ คือ ปัจจัยทางเศรษฐทรัพย์หรือเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น


                                             ใช้หลักการบริหารงาน
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ

ความพอประมาณ
1. มีการเจริญเติบโตและขยายกำลังการผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 -ปัจจุบัน)
2. ประกอบธุรกิจเฉพาะด้านที่ชำนาญ คือ การจัดการบริหารงานการก่อสร้าง การขายอสังหาฯ การบริการผู้สูงอายุ ที่ชำนาญการ ฯลฯ โดยประกอบธุรกิจตามกำลังความสามารถ ใช้เงินทุนส่วนเจ้าของเท่านั้น
3. มีการวางแผนในการลงทุนอย่างรอบคอบไม่สร้างภาระหนี้สินให้เกิดความเสี่ยง เช่น      ซื้อเครื่องมือ/เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเงินกำไรสะสม เป็นต้น
4. ใช้เทคโนโลยีทันสมัยแต่ราคาไม่แพง ผลิตโดยคนไทยเป็นหลัก
5. มีขนาดโรงงาน-อาคารที่เหมาะสมกับความสามารถในการบริหารจัดการ
6. วางแผนอัตรากำลังคนที่เหมาะสมกับสภาพการทำงาน เช่น รับพนักงานเท่าที่จำเป็น จัดคนให้เหมาะสมกับงาน มีการโยกย้ายพนักงานเพื่อให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาตนเอง

ความมีเหตุมีผล
1. มีการวางระบบในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เช่น ISO 9001
2. ใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อกระจายรายได้สู่เกษตรกรไทย  และเพื่อให้คงคุณภาพของอาหารไทย  ทั้งการผลิต-การให้บริการ ยกเว้นแต่ในกรณีวัตถุดิบในประเทศขาดแคลน จึงจะใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศทดแทนเป็นครั้งคราว
3. ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตเฉพาะในแต่ละวัน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่ มีคุณภาพ
 4. ใช้ภูมิปัญญาไทยเป็นหลักในการประกอบธุรกิจ ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
5. ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีภายในประเทศเป็นหลัก
6. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น มีการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดเวลา หรือมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อลดต้นทุนการผลิต และยังมีการตรวจสอบคุณภาพ       ทุกขั้นตอน โดยห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพภายใน และส่งตรวจภายนอกQC
7. มีการประหยัดทรัพยากรทุกประเภทเพื่อประหยัดต้นทุน และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจ
8. มีการวางแผนตรวจสอบซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันเครื่องจักรชำรุด จะได้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
1. มีความระมัดระวังในการขายสินค้า คือ ลูกค้าต้องชำระเงินค่าสินค้าก่อนทำการส่งมอบ
2. ลดความเสี่ยงในการผลิต เช่น ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น/ที่อยู่ในประเทศ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยกระจายการรับซื้อไปยังภาคต่างๆ ของประเทศ
3. กระบวนการผลิตมีอัตราการสูญเสียน้อย 0.05 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ใช้วัตถุดิบสดที่ได้รับการคัดสรรว่ามีคุณภาพ และมีการควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ทำให้ไม่มีปัญหาด้านสินค้าไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน เนื่องจากบริษัทเข้มงวดด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่นิยมตลอดมา
5. ใช้เทคโนโลยี/เครื่องจักรที่ผลิตในประเทศไทย เช่น เครื่องทอดอัตโนมัติ เครื่องแยกกากมะขาม ฯลฯ และจะซื้อเครื่องจักร/เทคโนโลยีต่างประเทศเฉพาะที่ประเทศไทยผลิตเองไม่ได้เท่านั้น ทำให้ประหยัดงบการลงทุนด้านเครื่องจักรเป็นอย่างมาก
6. มีช่องทางการจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ (70:30) ทำให้กระจายความเสี่ยงด้านการตลาด และใช้นโยบายขยายตลาดอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบและที่สำคัญ คือ ผลิตเอง จำหน่ายเอง ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพ และลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้และยั่งยืนของธุรกิจ
 8. จ้างแรงงานไทย 100 เปอร์เซ็นต์ เน้นชุมชนใกล้เคียง ทำให้ไม่ขาดแคลนแรงงาน และดูแลเอาใจใส่พนักงานอย่างดี ทำให้พนักงานพึงพอใจที่จะทำงานด้วยอย่างยาวนานและมีความสุข
9. มีระบบการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานตลอดเวลา เช่น รายงานยอดขาย ระบบตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถรู้ปัญหาและแก้ปัญหาได้เร็ว
10. มีการจำหน่ายวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพ

ความรู้
1. ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น จัดอบรม เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ หรือมีการประชุมระดมความคิดของพนักงานเพื่อพัฒนาระบบงาน เป็นต้น
2. ส่งเสริมให้พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยการติดประกาศข่าวสารให้พนักงานทราบ
3. มีการอบรมให้พนักงานใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การบดละเอียด การทอด การอบ และการบรรจุ เพื่อให้ผลผลิตที่ได้รับเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เป็นการนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง
4. ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีการวางแผนการผลิตและกระบวนการผลิตให้เหมาะสมในแต่ละวัน โดยไม่ผลิตเพื่อเก็บสำรองไว้ในคลังสินค้ามากเกินไป เนื่องจากจะทำให้ผลิตภัณฑ์ ค้างสต็อก ลดต้นทุน
5. ใช้ระบบตรวจสอบคุณภาพตามหลักวิชาการทุกขั้นตอน
6. มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านกับนวัตกรรมสมัยใหม่
คุณธรรม
1. ใช้วัตถุดิบที่ผ่านการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยมีการควบคุมทั้งด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และควบคุมสุขอนามัยในการผลิต เช่น ป้องกันไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อน
2. ให้ความสำคัญกับลูกค้า ยึดหลักซื่อสัตย์ ยุติธรรม เน้นคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ
3. คำนวณต้นทุนในการผลิตให้เป็นสัดส่วนกับกำไรที่เหมาะสม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีราคาไม่แพง
4. ให้การดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิด เช่น มีบ้านพักให้เป็นที่อยู่อาศัยภายในโรงงาน ดูแลสวัสดิการในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น ให้ข้าวพนักงานทานฟรี ให้ทุนการศึกษาแก่บุตร-หลานของพนักงาน ช่วยค่ารักษาพยาบาลที่เกินจากประกันสังคม จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน มีกิจกรรม          สันทนาการต่าง ๆ เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นต้น
5. มีความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกองทุนประกันสังคม เป็นต้น
6. ส่งเสริมให้พนักงานทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตนตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไม่โลภ         ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เช่น ประกาศยกย่องผู้ที่มีความซื่อสัตย์เก็บกระเป๋าสตางค์ของเพื่อนพนักงานได้ หรือมอบรางวัลให้แก่บุคคลที่ทำความดีหรือมีความซื่อสัตย์กับบริษัท เป็นต้น
7. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในด้านต่างๆ เช่น อำนวยความสะดวกด้านสถานที่และอาหาร          แก่หน่วยงานภาครัฐโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ให้ความร่วมมือกับตำรวจด้านสารเสพติด ร่วมงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าราคาถูกแก่ประชาชน ในเขตที่อยู่และพื้นที่ใกล้เคียง
8. ให้ทุนการศึกษากับนักเรียนนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานของบริษัท ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมพุทธศาสนา เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่าสามัคคี หรือส่งเสริมกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีและลดปัญหาด้านสารเสพติด
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง
1.             ผู้บริหารมีความรู้ และประสบการณ์อสังหาฯและดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดี และดำเนินกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน
2.             มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แน่นอนทั้งภายในและต่างประเทศ ทำให้สามารถลดความเสี่ยงด้านการตลาด อสังหาฯและบริการ
3.             ได้รับการยอมรับคุณภาพสินค้าจากลูกค้าและบอกต่อจนทำให้ธุรกิจยั่งยืน ทั้งในและต่างประเทศ และสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจตนเอง
4.             ใช้ต้นทุนการผลิตในประเทศ ทำให้สามารถตั้งราคาขายได้ถูกกว่าคู่แข่งระดับเดียวกันในตลาดได้ เพราะผลิตเอง จำหน่ายเอง ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพ และลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.             กิจการใช้วัตถุดิบที่จำเป็นในการผลิตบ้านจัดสรร ทั้งคุณภาพวัสดุใหม่ การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน
6.             มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์กับศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
7.             ตราสินค้าของกิจการยังเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคมากทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ รักษามาตรฐานการผลิตสินค้าให้เป็นที่ไว้วางใจจากผู้บริโภคตลอดมา
จุดอ่อน
1.             กิจการมีการดำเนินการในใช้แรงงานคนมากกว่าเครื่องจักร ทำให้กำลังการผลิตเป็นไปได้ยาก
2.             พนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดับแรงงาน ทำให้การพัฒนาทักษะฝีมือต้องใช้เวลามาก
3.             สถานที่ตั้งโครงการ มีคู่แข่งในการลงทุน อสังหาฯทำให้เกิดข้อจำกัดในด้านการขยายกำลังการผลิต
โอกาส
โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน 
           การบริการดูแลผู้สูงอายุ ที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน และเป็นอาชีพบริการที่สังคมให้ความนับถือที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ลูกค้ามาโดยตลอด ทำให้สินค้าและการบริการสามารถขายการบริการได้อย่างสม่ำเสมอ
โครงการซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน 
อุปสรรค
1.             บ้านจัดสรรเป็นอุตสาหกรรมที่ลงทุนมีกำไรมาก ทำให้มีคู่แข่งในตลาดจำนวนมาก
2.             สินค้าเลียนแบบได้ง่าย  ทำให้กิจการจำเป็นต้องสร้างความแตกต่าง รวมทั้งสร้างการรับรู้ใน ตราสินค้าให้กับกับผู้บริโภค
3.             เทคนิคการบริการและฝีมือการทำการก่อสร้างของผู้ผลิตแต่ละรายไม่แตกต่างกันมาก  ทำให้ผู้บริโภคแยกความแตกต่างของสินค้าได้ยากลูกค้ามีสิทธ์เลือกมาก
4.             การบริการดูแลผู้สูงอายุใช้ เงินค่าใช้จ่ายสูงในการดูแล ดังนั้นทำให้มีความเสี่ยงในเรื่องของการขอรับใช้การบริการลดลง หรือความผันผวนของเศรษฐกิจ ลูกค้าลดรายจ่ายทำให้ลูกค้าลดจำนวนในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี


        บริษัท ซี.เอช.บี.การช่าง  จำกัด  โดย กรรมการลงนามและลงทุนการก่อสร้างมอบอำนาจการจัดการให้ ดร.สมัย เหมมั่น กรรมการ จัดทำ โครงการและบริหารงาน
                 โครงการ ผู้สูงอายุซีเนี่ยร์คอมเพล็ก เอกชัยบางบอน มูลค้าโครงการ 2,000 ล้านบาท สถานที่โครงการ ในการลงนาม โครงการตั้งที่  ถนนบางบอน.5 เขต บางบอน กรุงเทพมหานครเนื้อที่โครงการ 8 ไร่เป็นอาคารชุดจำนวน 6 อาคาร จำนวน  500 ห้อง ประธานบริหารและเจ้าของกรรมสิทธิ์    กรรมการลงนามและลงทุนการก่อสร้างมอบอำนาจการจัดการให้ ดร.สมัย เหมมั่นกรรมการ   จัดทำ โครงการและบริหารงานโครงการ ดังกล่าวและแสดงความเป็นมาของโครงการและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าวตลอดจนให้ความหมายอย่างกว้าง ๆ ถึงพฤติกรรมผู้บริโภคคือกระบวนการต่างๆ ของตัวบุคคลที่ปฏิบัติต่อสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ภายนอกให้ความหมายของผู้ซื้อบ้านพร้อมบริการดูแลผู้สูงอายุ คือบุคคลที่ไปทำการซื้อจริงในกระบวนการซื้อ  ดังนั้น  ผู้ซื้อก็คือบุคคลที่มีบทบาทเป็นผู้ซื้อสินค้า  ปกติผู้ซื้อก็คือลูกค้า  (Customer) ของธุรกิจนั่นเอง           ทางกระทรวงพัฒนาสังคมฯ มีนโยบาย กรมกิจการผู้สูงอายุ รับหลักการนำมาปฏิบัติในแนวคิดการให้บริการผู้สูงอายุที่ดีและแนวคิดทางประสบการณ์พอสรุปได้ว่า  ประเทศไทยมีจุดเด่น เป็นจุดที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดในโลก ทั้งสังคมและวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญของผู้สูงอายุ วัฒนธรรม อาหารการกิน การอยู่อาศัยที่เรียบง่าย เป็นที่น่าสนใจของคนต่างประเทศ AEC และทั่วโลก เป็นทางเลือกของชนชาติอื่น ทั้งกลุ่มยุโรปและรัสเซียและตะวันออกกลาง จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ เป็นอย่างยิ่ง  อันนี้ น่าสนใจในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านพักเพื่อผู้สูงอายุและบ้านพักคนชรา ใน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

                                จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                                    ดร.สมัย เหมมั่น  094-8979-365

                                                                                                  กรรมการบริหาร

ความคิดเห็น

 1. บ้าน ริมสนามกอล์ฟ กัซซัน มารีน่า จ.เชียงใหม่ ประวัติและความเป็นมาของ ...
  gassunmarina.blogspot.com/2013/03/blog-post.html - แคชแชร์25 มี.ค. 2556 – บ้านกัซซันกอล์ฟเฮ้าส์ สำหรับทุกท่านที่ต้องการความเป็นอิสระภาพส่วนตัว สุขสบายในทำเลทองท่ามกลางขุนเขาในสนามกอล์ฟ ...
  โครงการ บ้านมารีน่า วิล สนามกอล์ฟ กัซซัน จ.เชียงให...
  gassunmarina.blogspot.com/2013/03/blog-post_2981.html - แคช28 มี.ค. 2556 – บ้านกัซซันกอล์ฟเฮ้าส์ สำหรับทุกท่านที่ต้องการความเป็นอิสระภาพส่วนตัว สุขสบายในทำเลทองท่ามกลางขุนเขาในสนามกอล์ฟ ...
  โครงการ บ้านมารีน่าวิล ในสนามกอล์ฟ กัซซัน จ.เชียงใหม่: โครงการ บ้านมารี ...
  gassunmarina.blogspot.com/2013/03/blog-post_410.html - แคช26 มี.ค. 2556 – โครงการ บ้านมารีน่า วิล สนามกอล์ฟ กัซซัน จ.เชียงใหม่: การบิการ หลังการขาย โครงการ บ้านมารีน่ากัซซันกอล์ฟ...: ทุกแบบมีให้เลือก ในใจคุณ มารีน่ากัซซัน ...
  โครงการบ้าน กัซซัน มารีน่า วิลกอล์ฟ เชียงใหม่ - BlogGang.com
  www.bloggang.com/mainblog.php?id=samai...1... - แคช7 วันที่ผ่านมา – เชียงใหม่: โครงการ บ้านมารีน่า วิล สนามกอล์ฟ กัซซัน จ.เชียงให...: โครงการ บ้านมารีน่า วิล สนามกอล์ฟ กัซซัน จ.เชียงใหม่: บ้าน ริมสนามกอล์ฟ กัซซัน มารีน่า จ.
  โครงการ บ้านมารีน่าวิล ในสนามกอล์ฟ กัซซัน จ.เชียงใหม่ - ข่าวกิจกรรม ...
  wputhailand.blogspot.com/2013/04/blog-post.html - แคช6 วันที่ผ่านมา – เชียงใหม่: บ้าน ริมสนามกอล์ฟ กัซซัน มารีน่า จ.เชียงใหม่ ประวั...: ภาพถ่ายสถานที่จริง โครงการ LAKESITE บ้านกัซซันกอล์ฟเฮ้าส์ สำหรับทุกท่านที่ต้องการความ.
  กัซซัน เลคซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่
  thai.hotels2thailand.com › ... › สนามกอล์ฟในเชียงใหม่ - แคชกัซซัน เลคซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท. สนามกัซซันเลคซิตี้ เป็นสนามกอล์ฟระดับแข่งขันที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดในเชียงใหม่ ... ลำปางจนถึงทางเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบ้านธิ ขับต่อไปอีก6กม.
  กัซซัน มารีน่า กอล์ฟ คลับ เชียงใหม่ รับประกันราคาถูกที่สุด
  thai.hotels2thailand.com › ... › สนามกอล์ฟในเชียงใหม่ - แคชหน้าแรก > สนามกอล์ฟในประเทศไทย > สนามกอล์ฟในเชียงใหม่ > กัซซัน มารีน่า กอล์ฟ ... จากตัวเมืองลำพูน ใช้ถนนเส้นสันป่าฝ้าย-บ้านธิ ตรงไปจนถึงสี่แยกนิคมอุตสาหกรรมลำพู

  สืบค้น ความเป็นไปได้ของโครงการ ได้ที่ www.gassangolfhouse.com

  ตอบลบ
 2. D-HOUSE GROUP ดร.สมัย เหมมั่น สนใจ ส่ง maikub01@yahoo.com t. 0814912346

  ตอบลบ


 3. ประวัติ นาย ปั่น ทองทิพย์
  เกิดวันที่ 7 พฤษภาคม 2499
  อายุ 62 ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
  อาชีพ นักธุรกิจ บริการดูแลกิจการผู้สูงอายุ
  สาขา 1 ชื่อ ทองทิพย์เนสซิ่งโฮม ที่ทำการ บ้านเลขที่ 82 หมู่บ้านทรัพย์จรัญ ซอยแก้วเงินทอง 2 แขวง คลองชักพระ เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
  สาขา 2 ชื่อ บ้านทองทิพย์ ที่ทำการ บ้านเลขที่ 15 แขวงบางระมาด เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
  การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาตร์
  อาชีพทางสังคม ข้าราชการบำนาญ นักวิชาการที่ดินชำนาญการ 2559
  นักเพาะต้นไม้ ไม้ดัด ตกแต่งและสะสม ที่มีประสบการณ์สูงประเภทไม้ดัด ได้รับใบประกาศมากมาย
  เริ่มกิจการ ดูแลผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2530 โดยให้ภรรยา ชื่อ นางทองดี ทองทิพย์ เป็นผู้ช่วยในการทำงานเพราะ ภรรยามีอาชีพเป็นผู้ช่วยพยาบาล มีความรู้การปฐมพยาบาลเป็นอย่างดี ในการประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุ มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และได้ขยายกิจการมาเรื่อยๆตามลำดับจากสาขาที่ 1 ก็มาเปิด สาขาที่2 และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้สูงอายุ และได้ขยายกิจการเพิ่มขึ้น สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เริ่มมี ลูกค้าตั้งแต่ รายเดียวจนปัจจุบัน มีลูกค้ามากถึง 80 ราย และในปัจจุบัน ยังมีที่พักพิงได้ถึง 100 เตียง เพื่อรองรับลูกค้าผู้สูงอายุ ในเขต ตลิ่งชัน

  ตอบลบ
 4. AVIC International Holding Corporation
  ดร.สมัย เหมมั่น ที่ปรึกษาและคณะทำงาน maikub01@yahoo.com


  AVIC International Holding


  Corporation  AVIC เป็นผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในการนำเสนอวงเงินสินเชื่อเพื่อการพัฒนาประเทศ

  AVIC เป็นผู้นำเสนอวงเงินสินเชื่อให้กับรัฐบาลไทย โดยขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปในลักษณะของ รัฐ-ต่อ-รัฐ หรือ G2G โดยให้การสนับสนุนต่อโครงการพัฒนาด้านต่างๆของรัฐบาลไทย หรือโครงการที่รัฐบาลไทยดำเนินงานร่วมกับเอกชนในลักษณะของ Public Private Partnership หรือ PPP
  ดร.สมัย เหมมั่น ที่ปรึกษาและคณะทำงาน maikun01@yahoo.com  Corporate Structure
  The Distribution of Our Invested Enterprises
  Aviation Business
  AVIC International Aero-Development Corporation
  AVIC International Logistics Company Limited
  AVIC International Holding (Zhuhai) Company Limited
  International Cooperation Div.
  Continental Motors, Inc.
  Align Aerospace Holding, Inc.
  Aritex Cading, S.A.
  AIM Altitude
  Shenzhen Aero Fasteners MFG Company Limited
  AVIC International Simulation Technology Service Co., Ltd..

  International Business
  AVIC International Beijing Company Limited
  AVIC-INTL Project Engineering Company Ltd.
  AVIC International Engineering Corporation

  Electronic Business
  Tianma Microelectronics Company Limited
  Shennan Circuits Company Limited
  AVIC Huadong Photo-electronics Company Limited  Non-Aviation Supply Chain Services
  AVIC Lutong Company Limited
  AVIC International Cereal and Oil Trading Co., Ltd.
  AVIC International Ship Development (China) Ltd.
  AVIC International Steel Trade Company Limited
  AVIC International Minerals & Resources Company Limited
  AVIC International Xiamen Company Limited
  AVIC International Trade & Economic Development Limited
  AVIC International Renewable Energy Company Limited

  Retail and Consumables Business
  Rainbow Department Store Company Limited
  FIYTA Holdings Limited.
  AVIC Shenzhen Trading Corporation

  Property and Hotel Business
  AVIC Property Management Company Limited
  AVIC Gongqing City Industrial Company Limited
  Shenzhen Grand Skylight Hotel Management Company Limited
  Guangdong International Building Industrial Company Limited  History
  Founded in the initial period of China’s reform and opening-up drive, over the past three decades, AVIC INTERNATIONAL has exported more than a thousand of aircrafts and imported several hundred aircrafts. From introducing foreign technology to taking part in independent R&D and to having products exported around the world, we have witnessed a brilliant history of the aviation industry in China.

  Development
  As an important member of China’s aviation industry, AVIC INTERNATIONAL is a pioneer in the development and reform of the industry and serves as a comprehensive platform for the aviation industry to develop overseas markets, set up related businesses and expand international investment.

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เทคนิคการควบคุมงานโครงสร้างคันทาง และผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

เทคนิคการควบคุมงานโครงสร้างคันทาง
และผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
สำนักทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)
กรมทางหลวงชนบท
คำนำ
เทคนิคการควบคุมงานโครงสร้างคันทางและผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
เล่มนี้ สำนักทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) ได้จัดทำขึ้นเป็นสื่อการเรียนการสอนในการ
อบรมหลักสูตร “เทคนิคการควบคุมคุณภาพงานทาง” เพื่อให้ผู้ควบคุมงานมีความเข้าใจ มี
เทคนิคในการควบคุมงานที่เป็นแนวทางเดียวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ คุณภาพและ
มาตรฐานของถนนทางหลวงชนบท เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท มีความ
มั่นคง แข็งแรง สะดวก ปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชน และลดภาระในการ
บำรุงรักษาของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดได้อีกทางหนึ่งด้วย
สมชาย ชัยสุวรรณรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 15
ตุลาคม 2555
สารบัญ
คำนำ 1
สารบัญ 2
บทที่ 1 : บทนำ 3
บทที่ 2 : เทคนิคการควบคุมการก่อสร้างโครงสร้างคันทาง 5
บทที่ 3 : เทคนิคการควบคุมการซ่อมสร้างโครงสร้างคันทาง 9
โดยวิธีหมุนเวียนนำวัสดุชั้นพื้นทางเดิมกลับมาใช้งานใหม่
บทที่ 4 : เทคนิคการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 16
บทที่ 5 : เทคนิคการติดตั้งเครื่องหมายจราจร 25
บทที่ 6 : บทส่งท้าย 29

โครงการ เดอะแกรนด์ โฮม เขาค้อ คือ โครงการคอนโดมิเนียมและซีเนี่ยร์คอมเพล็กซ์ เขาค้อ